Henkilöprofiili

Mervi Kaukko

Tenure track -professori, kasvatustiede, monikulttuurisuuskasvatus
| Sub unit: Kasvatustieteet
Mervi Kaukko

Oma esittely

Tällä hetkellä tutkin muun muassa pakolaisoppilaiden koulukokemuksia ja sitä, miten he ymmärtävät onnistumisen kokemukset kouluarjessaan (Suomen Akatemian rahoittama hanke), sekä yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijanuorten elämänkulkua ja hyvinvointia taiteen ja tieteen keinoin (NordForsk-hanke). Olen mukana monissa muissa pakolaistutkimuksen tai monikulttuurisuuskasvatuksen alan hankkeessa, joissa tarkastellaan mm. turvapaikanhakijoiden korkeakouluopintoja (Reimer, et al., 2020) pakolaisperheiden esi- ja alkuopetusta Australiassa (Keary, et al. tulossa), ja menetelmällisiä ja eettisiä kysymyksiä maahanmuuttajalasten kanssa toimiessa (yhdessä Zsuzsa Millein ja Riikka Korkiamäen kanssa). Lisäksi tutkin yhdessä australialaisten ja pohjoismaisten kollegoideni kanssa kasvatusta käytäntötieteelliestä näkökulmasta. Tähän liittyy esimerkiksi kysymys siitä, miten koulujen käytäntöjä voisi muuttaa kestävämpään suuntaan, ja ajatus siitä, että kaikkia sosiaalisia käytäntöjä rajaa tai mahdollistaa joukko järjestäytymismuotoja (arrangements). Toimitin tästä aiheesta vuonna 2020 kirjan Pedagogy, Education and Praxis for Critical Times (Mahon, Edwards-Groves, Francisco, Kaukko, Kemmis & Petrie, Springer) ja kirjoitan aiheesta parhaillani suomeksi.  

Aloitin Tampereella vuonna 2019 Tampereen Tutkijakollegiumissa (IASR). Sitä ennen toimin lehtorina Monash’n yliopistossa, Melbournessa Australiassa (2016-2019) ja Oulun Yliopistossa (2015-2016). 

Työtehtävät

Olen tenure-track professori (monikulttuurisuuskasvatus). Teen ja hallinnion tutkimusta, ohjaan opinnäytteitä ja opetan. Johdan MTT (Multiculturalism, transnationalism and transformation)-tutkimusryhmää yhdessä Inkeri Rissasen kanssa.