Henkilöprofiili

Mervi Kaukko

Tenure track -professori, kasvatustiede, monikulttuurisuuskasvatus
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
| Sub unit: Kasvatustieteet
Mervi Kaukko

Oma esittely

Tällä hetkellä tutkin muun muassa pakolaisoppilaiden koulukokemuksia ja sitä, miten he ymmärtävät onnistumisen kokemukset kouluarjessaan (Suomen Akatemian rahoittama hanke), sekä yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijanuorten elämänkulkua ja hyvinvointia taiteen ja tieteen keinoin (NordForsk-hanke). Olen mukana monissa muissa pakolaistutkimuksen tai monikulttuurisuuskasvatuksen alan hankkeessa, joissa tarkastellaan mm. turvapaikanhakijoiden korkeakouluopintoja (Reimer, et al., 2020) pakolaisperheiden esi- ja alkuopetusta Australiassa (Keary, et al. tulossa), tai menetelmällisiä ja eettisiä kysymyksiä maahanmuuttajalasten kanssa toimiessa (yhdessä Zsuzsa Millein ja Riikka Korkiamäen kanssa). Lisäksi tutkin yhdessä australialaisten ja pohjoismaisten kollegoideni kanssa kasvatusta käytäntötieteelliestä näkökulmasta. Tähän liittyy esimerkiksi kysymys siitä, miten koulujen käytäntöjä voisi muuttaa kestävämpään suuntaan, ja ajatus siitä, että kaikkia sosiaalisia käytäntöjä ja niiden muuttumista rajaa tai mahdollistaa joukko järjestäytymismuotoja. Toimitan parhaillani tästä aiheesta kirjaa Pedagogy, Education and Praxis for Critical Times (Mahon, Edwards-Groves, Francisco, Kaukko, Kemmis & Petrie, painossa) joka ilmestyy marraskuussa 2020.  

Aloitin Tampereella vuonna 2019 Tampereen Tutkijakollegiumissa (IASR). Sitä ennen toimin lehtorina Monash’n yliopistossa, Melbournessa Australiassa (2016-2019) ja Oulun Yliopistossa (2015-2016). 

Työtehtävät

Olen tenure-track professori (monikulttuurisuuskasvatus). Teen ja hallinnion tutkimusta, ohjaan opinnäytteitä ja opetan. Johdan MTT (Multiculturalism, transnationalism and transformation)-tutkimusryhmää yhdessä Inkeri Rissasen kanssa.