Projekti

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) –hanke

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Hyvinvointitieteet | Tieteenala: Sosiaalityö

Mitä korona-pandemia on tarkoittanut asunnottomille, leipäjonojen ihmisille, matalan kynnyksen palveluiden asiakkaille? Saimme rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta vastataksemme tähän yhdessä Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Porin Sininauha ry:n kanssa.

 

Tampereen osahanke keskittyy asunnottomuuteen. Olemme kiinnostuneita asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arjesta pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen. Asunnon löytymisen ja asumisen tukea tarvitsevat ihmiset eivät ole yksi tarkkapiirteinen ryhmä, siksi lähestymmekin tutkimustehtävää vuorovaikutuksen osapuolten suhteellisen (suhteissa ilmenevän) toimijuuden näkökulmasta. Näkökulma sisältää toimintamahdollisuuksien sekä intersektionaalisuuden eli ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan, epätasaisesti ja kerrostuneesti risteävän vallan, tarkastelun. Tutkimme kohderyhmän ihmisten ja auttamisjärjestelmän resilienssiä; miten palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja muuttuvat pandemiaolosuhteissa. Uuden tiedon tuottamisen rinnalla tehtävämme on arvioida sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä, miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten oikeus huolenpitoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja osallisuuteen tunnustetaan. KoMa liittyy luontevasti Margi-tutkimusryhmän aiempiin tutkimuksiin, ks. lähemmin https://research.tuni.fi/margi-fi/koma-asunnottomuus/

Asunnottomuus-osahankkeessa töitä tekevät Suvi Raitakari (osahankkeen vastuututkija), Marja Hekkala, Henna Takala, Mikko Ilmoniemi, Jenni Mäki, Kirsi Juhila, Johanna Ranta ja Leena Rusi.

Helsingin yliopistossa keskitytään miettimään mitä korona-aika on tarkoittanut yhteisöille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle matalan kynnyksen palvelupaikoissa. DIAKin ruokajono-osatutkimuksessa kerrytetään aiempaa tietämystä ruoka-apuasaavien tilanteesta. Porin Sininauha puolestaan kehittää etsivää työtä, perustaa uuden matalan kynnyksen palvelupisteen ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia aineiston keruuseen.

Rahoituslähde

Hankkeen rahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto ESR.

Henkilöprofiili

Laura Kalliomaa-Puha

professori, (sosiaalioikeus)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
laura.kalliomaa-puha [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Olen sosiaalioikeuden tutkija, joka on ennen kaikkea kiinnostunut siitä, miten ihmiset pääsisivät oikeuksiinsa: millainen sosiaaliturvajärjestelmän pitäisi olla, jotta sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat? Miten uudet tavat järjestää sosiaaliturvaa onnistuvat tässä, kun sosiaaliturva järjestetään sopimuksin, palveluseteleillä, kun asiakasta kohdellaan kuluttajana tai kun ihminen muuttaa maasta toiseen? Entä kun asiakas on erityisen heikko ja hauras, kuten esimerkiksi muistisairas vanhus, lapsi, kielitaidoton tai kuntoutumassa sairaudesta? Mitä työntekijä voi tehdä, mitkä ovat hänen harkintavaltansa rajat?

Työtehtävät

Sosiaalioikeuden opetus sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, sosiaalioikeuden tutkimus.

Osaamisalueiden kuvaus

sosiaalioikeus, omaishoito, vanhuusoikeus, sopimuksellisuus, kuluttajuus, harkinta, kansainvälinen sosiaalioikeus, sosiaaliset oikeudet, sosiaalihuoltolaki

Henkilöprofiili

Lauri Kokkinen

tutkimusjohtaja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet
lauri.kokkinen [at] tuni.fi
Kaupin kampus

Oma esittely

  

Henkilöprofiili

Henna Takala

projektikoordinaattori, Tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet | Tieteenala: Sosiaalityö
henna.takala [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkin KoMa-asunnottomuus-osahankkeessa asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arkea pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen. Tampereen yliopiston osahankkeessa tutkitaan yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten, erityisesti asunnottomien, selviytymistä koronapandemian aikana.

Tutkimus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Korona yhteiskunnan marginaaleissa –tutkimusprojektia. Tutkimusta tehdään Tampereen yliopiston MARGI-tutkimusryhmän johdolla ja yhteistyössä projektin muiden toimijoiden eli Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Porin Sininauha ry:n kanssa. Toimin myös projektikoordinaattorina KoMan tutkimusprojektissa.

Työtehtävät

Tutkija/Projektikoordinaattori