Hyppää pääsisältöön

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) –hanke

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2021–31.8.2023
KärkialueYhteiskunta

Mitä korona-pandemia on tarkoittanut asunnottomille, leipäjonojen ihmisille, matalan kynnyksen palveluiden asiakkaille? Saimme rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta vastataksemme tähän yhdessä Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Porin Sininauha ry:n kanssa.

 

Tampereen osahanke keskittyy asunnottomuuteen. Olemme kiinnostuneita asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arjesta pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen. Asunnon löytymisen ja asumisen tukea tarvitsevat ihmiset eivät ole yksi tarkkapiirteinen ryhmä, siksi lähestymmekin tutkimustehtävää vuorovaikutuksen osapuolten suhteellisen (suhteissa ilmenevän) toimijuuden näkökulmasta. Näkökulma sisältää toimintamahdollisuuksien sekä intersektionaalisuuden eli ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan, epätasaisesti ja kerrostuneesti risteävän vallan, tarkastelun. Tutkimme kohderyhmän ihmisten ja auttamisjärjestelmän resilienssiä; miten palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja muuttuvat pandemiaolosuhteissa. Uuden tiedon tuottamisen rinnalla tehtävämme on arvioida sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä, miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten oikeus huolenpitoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja osallisuuteen tunnustetaan. KoMa liittyy luontevasti Margi-tutkimusryhmän aiempiin tutkimuksiin, ks. lähemmin https://research.tuni.fi/margi-fi/koma-asunnottomuus/

Asunnottomuus-osahankkeessa töitä tekevät Suvi Raitakari (osahankkeen vastuututkija), Marja Hekkala, Henna Takala, Mikko Ilmoniemi, Jenni Mäki, Kirsi Juhila, Johanna Ranta ja Leena Rusi.

Helsingin yliopistossa keskitytään miettimään mitä korona-aika on tarkoittanut yhteisöille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle matalan kynnyksen palvelupaikoissa. DIAKin ruokajono-osatutkimuksessa kerrytetään aiempaa tietämystä ruoka-apuasaavien tilanteesta. Porin Sininauha puolestaan kehittää etsivää työtä, perustaa uuden matalan kynnyksen palvelupisteen ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia aineiston keruuseen.

Vipuvoimaa EU:lta -logo.

Rahoituslähde

Hankkeen rahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto ESR.