Hyppää pääsisältöön

Korkeakineettisten monihierarkkisten metallipinnoitteiden lujitusmekanismit - HIERARCH

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2018–31.8.2022
KärkialueTekniikka
Fracture surface

HIERARCH-tutkimushankkeessa keskitytään suojapinnoitemateriaalien monihierarkkiseen lujittamiseen, jotta voidaan kehittää uusia pinnoitteita äärimmäistä kemiallista, mekaanista kestävyyttä vaativiin kohteisiin. Pääpaino on a) hierarkkisten erkaumien ja transformaatioiden aikaansaamien lujittumismekanismien sisältävien mikrorakenteiden muodostumisen tutkimisessa erittäin metastabiileissa, jopa amorfisissa, kaasuatomisoiduissa jauheissa ja pinnoitteissa ja b) termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden lamellien koheesion parantamisessa hyödyntämällä jauheen pinnan muokkausta.

Metastabiilien faasien ja erkaumien hierarkkisen rakenteen hallitseminen atomisoidun jauheen alkurakenteessa ja niistä valmistettujen pinnoitteiden lujittumismekanismien ymmärtäminen   kuormituksen alaisena ovat olennaisia vaiheita onnistuneessa materiaalikehityksessä ääriolosuhteisiin. Tutkittaviin termisen ruiskutuksen tekniikoihin kuuluvat nykyaikaiset korkeakineettiset lämpöruiskutustekniikat, kuten HVAF. 

Rahoituslähde

Suomen Akatemia Academy of Finland logo

Partnerit

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Yhteyshenkilöt