Tampereen yliopisto JR
Projekti

Katse Taaperoon

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Psykologia
Katse Taaperoon

Katse Taaperoon
Katse Taaperoon -tutkimusprojektissa tutkitaan, voivatko katsekontaktiin liittyvät poikkeavat psykofysiologiset reaktiot auttaa yhdessä vanhempien seulontakyselyn kanssa autismikirjon häiriön varhaisessa tunnistamisessa. Lisäksi tutkimusprojektissa tutkitaan varhaisen vanhempien ohjannan merkitystä lapsen katsekontaktin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseksi.

Nettisivut: https://research.tuni.fi/autismgaze/


Gaze at Toddler
In Gaze at Toddler –project, the aim is to investigate whether the early detection of ASD could be improved by combining toddlers’ psychophysiological responses to eye contact with the parental reports of behaviour. The second aim is to investigate whether the early parental guidance would increase the toddler’s initiation of eye contact and level of engagement.

Webpage: https://research.tuni.fi/autismgaze/in-english/

Rahoituslähde

Academy of Finland