Hyppää pääsisältöön
Innostavia menetelmiä kriittisen nettilukemisen opettamiseen

Innostavia menetelmiä kriittisen nettilukemisen opettamiseen #CORE

#CORE-projektin (Educating Critical Online REaders) tavoitteena on tukea koululaisten kriittisten nettilukutaitojen kehittymistä. Projekti koostuu kahdesta tutkimuksesta.

Ensimmäisessä tutkimuksessa kehitetään mittari, jolla voidaan arvioida, kuinka hyvin oppilaat osaavat arvioida erilaisia nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja.

Toisessa tutkimuksessa kehitetään kaksi erilaista opetusmenetelmää nettitekstien kriittiseen arviointiin. Molemmissa menetelmissä opetetaan samoja arviointistrategioita, mutta toiseen on sisällytetty useita tekijöitä, joiden avulla pyritään lisäämään oppilaiden kiinnostusta arviointitaitojen harjoittelemiseen. Kahdella eri opetusmenetelmällä opiskelleiden oppilaiden arviointitaitojen kehittymistä verrataan kontrolliryhmään. Lisäksi tarkastellaan tilannekohtaisen kiinnostuksen merkitystä oppimiselle sekä sitä, miten tytöt ja pojat ja lukemismotivaatioltaan erilaiset oppilaat hyötyvät opetuksesta.

Rahoituslähde

#CORE on Suomen Akatemian rahoittama akatemiatutkijan projekti ajalle 1.9.2019-30.8.2024.