Projekti

GArMEnt

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisation sub unit: Tietotekniikka

GArMEnt-hankkeessa valmistellaan Gamification Groupin tutkimukseen perustuvan modulaarisen puettavan pelikäyttöön tarkoitetun alustan kaupallistamista. Tuote/palvelu-konsepti koostuu puettavasta laitteistosta, sensoriteknologiasta sekä ohjelmistoalustasta. Hankkeessa luomme modulaarisen prototyypin, jota voidaan muokata yhdistämällä erilaisia sensoreita, jotka lukevat kehon psykofysiologia signaaleja ja sisältää moduuleita kuten LED-valoja tai haptisia moottoreita. Prototyyppi mahdollistaa pelaajan koko kehon ja affektiivisten vasteiden integroimisen pelisovellukseen syöttämällä kehollista tietoa kuten sydämensykettä tai kehon liiketietoa sovellusalustaan ja hyödyntämällä kehoa pelin jatkeena. GArMEnt mullistaa sen, miten olemme vuorovaikutuksessa pelituotteiden ja palveluiden kanssa. Ratkaisu on (1) ensimmäinen laatuaan oleva modulaarinen puettava ratkaisu pelikäyttöön, (2) se mittaa kehon liikkeen ohella myös esimerkiksi sydämensykettä, galvaanista ihoreaktiota ja kehon lämpöä (3) ja pelaajat voivat muokata ratkaisua ja hyödyntää sitä haluamissaan peleissä. GArMEnt-hankkeen on suunniteltu kestämään 18 kuukautta ja alustavasti alkamaan 01.01.2019. Projekti koostuu viidestä työpaketista, jotka yhdistävät kaupallistamista, suunnittelua ja tutkimusta: suunnittelututkimus (WP1), prototypointi (WP2), käyttäjäkokemuksen tutkimus (WP3), käyttäjä/markkinatutkimus (WP4) ja liiketoimintamalli, visio ja strategia (WP5).

Rahoituslähde

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Juho Hamari

professori, (tietotekniikka)
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta