Hyppää pääsisältöön
fitech ict

FITech ICT

Päivitä ICT alan osaamistasi ilmaiseksi – FITech ICT:n myötä suomalaiset yliopistot avaavat ICT alan opintoja ilmaiseksi kenen tahansa opiskeltavaksi.

Tausta

FITech ICT on vuonna 2019 perustettu innovaatioyhteisö, jonka tavoitteena on helpottaa kansallisesti tunnistettua ICT-alan osaajapulaa täydennyskoulutuksen keinoin. Yhä useammalla alalla kohdataan jonkinlainen digitaalinen murros, jonka myötä ICT-alan osaamisen merkitys alalla korostuu. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää paitsi rekrytoida ICT-alan huippuosaajia, myös varmistaa, että koko henkilöstöllä on riittävät alan tiedot ja taidot.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on kaataa raja-aitoja koulutusten tarjoajien välillä ja luoda uusia mahdollisuuksia opiskella.FITech-verkostoyliopisto on tuonut Suomeen uuden, joustavan tavan opiskella. FITechin innovaatioyhteisö on teknologiaosaajien sijoitus tulevaisuuteen: opiskelijat, tutkijat ja yritykset tekevät nyt yhteistyötä sen eteen, että Suomi ja yritykset saavat tekniikan ja ICT-alan huippuosaajia ja maailma innovaatioita.

Opiskelu voi tapahtua joko kampuksella tai joustavasti töiden ohessa verkko-opiskeluna.

Selaa opintotarjontaa FITechin sivujen kautta.

Tutustu Tampereen yliopiston tarjontaan.

FITechin ICT-opintotarjonta on jaettu seuraaviin teemoihin:

  • Ohjelmointi
  • Tekoäly ja koneoppiminen
  • Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
  • Ohjelmistojärjestelmät
  • Web-ohjelmointi
  • Tietoturva
  • Teollinen internet
  • Digitalisaatio
  • Data-analytiikka
  • Pelikehitys

Pysy kehityksessä mukana perusopintojen avulla

Tietotekniikka on jo arkipäivää työelämässä ja tulevaisuudessa myös tekoäly voi muokata monia työnkuvia uudenlaisiksi. Tämän vuoksi lähes kaikilla työelämän alueilla on tarvetta ICT-taitojen päivitykseen. Kaikissa ammateissa ei tarvita syvällisiä ohjelmointitaitoja, mutta perusohjelmointitaidoista on kuitenkin paljon hyötyä.

FITechin tarjoamat perusopinnot sopivat työelämässä oleville, joilla on aikaisempia korkeakouluopintoja. Osaamista täydennetään yliopistojen tietotekniikan yleisten sivuaineiden avulla. Opiskella voi laaja-alaisesti ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteista tietojärjestelmien kehittämiseen.

Syvennä osaamistasi uusille alueille syventävien opintojen avulla

Syventävät opinnot soveltuvat ICT-alan ammattilaisille. Omaa osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä, sillä alalle on tyypillistä osaamisen nopea vanhentuminen. Erityisesti työpaikan vaihtuessa on nopeasti opittava uudessa työpaikassa käytettävät teknologiat ja työkalut.

Syventävien moduulien tarkoituksena on mahdollistaa sekä olemassa olevien taitojen kehittäminen että osaamisen laajentaminen kokonaan uusille alueille.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koordinoiva organisaatio

Aalto-yliopiston koordinoima, mukana 7 suomalaista tekniikan alan yliopistoa Aalto-yliopisto, Lappeenrannan yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto.