Hyppää pääsisältöön

Elektroniikka ja energia

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Energian louhinta 

Energian keräys- ja hallintajärjestelmät muuttavat ympäristössä käytettävissä olevan energian sähköenergiaksi, joka varastoidaan paikallisesti ja jota käytetään pienten matalatehoisten elektronisten laitteiden, IoT-solmujen tai anturiverkkojen virtalähteenä. Energia kerätään ympäristön dynaamisista prosesseista, kuten tärinä, mekaaniset muodonmuutokset, lämpötilaerot tai sähkö- ja magneettikentät. Työssä keskitytään uusien harvesterien tutkimiseen, superkondensaattoreiden kehittämiseen energian varastointiin, pienitehoiseen elektroniikkaan ja energianhallintaan. Tutkimus perustuu sekä empiiriseen testaukseen että monifysikaaliseen simulointiin. 

Energeettiset järjestelmät 
 
Energeettiset järjestelmät yhdistävät elektroniikkajärjestelmät energeettisten materiaalien kanssa. Nämä hiljaiset vartijat ovat yleisiä ja välttämättömiä jokapäiväisen elämämme turvallisuudelle modernissa yhteiskunnassa. Energeettisten materiaalien hallinta asettaa erityisiä vaatimuksia elektroniikan ja sulautettujen ohjelmistojen luotettavuudelle. Esimerkiksi auton turvatyynyn on toimittava tarkalleen oikeaan aikaan, mutta se ei saa toimia muussa tapauksessa. Tämä on toistuva piirre useimmille energiajärjestelmille: ensisijainen tavoite on, että ne eivät tee mitään.