Hyppää pääsisältöön

Elämää muistisairauden kanssa: sosiaalis-relationaalinen näkökulma kestävään hoivaan (SOREMO)

Tampereen yliopisto

Tausta

Muistisairautta sairastavien ihmisten määrä kasvaa nopeasti tulevien vuosikymmenten aikana. Kysymykset hoivan ja hoidon järjestämisestä sosiaalisesti kestävillä tavoilla ovat siksi yhteiskunnassamme äärimmäisen ajankohtaisia. Tarvitsemmekin lisää tietoa siitä, millaista on elää muistisairauden kanssa ja miten sairaus vaikuttaa sairastuneen ihmisen läheisten elämään. Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä äänen kuuleminen palveluita suunniteltaessa on erittäin tärkeää.

Tavoite ja tehtävät

Laaja tutkimuskokonaisuus toteutetaan Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja THL:n tutkijoiden yhteistyönä. Tarkoituksena on selvittää, millaista on sosiaalisesti kestävä hoiva.

Hankkeessa tutkitaan, millaista on elämä muistisairauden kanssa, millaisia esteitä ja riittämättömien palvelujen riskejä muistisairaat ja heidän omaishoitajansa kohtaavat sekä miten muistisairautta sairastavien ihmisten osallisuutta ja päätöksenteon mahdollisuuksia pitäisi tukea, jotta se toteutuisi niin arkielämässä kuin palveluissa.

Tampereen tutkijat keskittyvät tarkastelemaan erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa olevien muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämää.

Hankkeessa kehitetään sosiaalis-relationaalisesta muistisairauden mallia, jota voi hyödyntää kestävän hoivan perustana.

Hankkeesta muualla verkossa:

www.muistisairaatyhteiskunnassa.fi

Elämää muistisairauden kanssa: sosiaalis-relationaalinen näkökulma kestävään hoivaan (SOREMO) - THL

https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Project/183533024;jsessionid=1XEX4cKJAtqadHI_G6J1Vk0kxZcIUW-xiFJPQmUQ.cnvr6?auxfun=&lang=fi_FI

Hanketta voi seurata myös:

Facebookissa https://www.facebook.com/muistisairaatyhteiskunnassa

Instagramissa @muistisairaatyhteiskunnassa

 

Rahoituslähde

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2023-2027

Yhteistyötahot

Jyväskylän yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteyshenkilöt

Jenni Kulmala, apulaisprofessori, tutkimuksen johtaja

jenni.kulmala [at] tuni.fi (jenni[dot]kulmala[at]tuni[dot]fi)

+358504395422

Jari Pirhonen, dosentti, yliopistotutkija

jari.pirhonen [at] tuni.fi (jari[dot]pirhonen[at]tuni[dot]fi)

+358504765985