Hyppää pääsisältöön

Cost Management Center (CMC)

Cost Management Center (CMC) -tutkimusryhmämme parantaa organisaatioiden kilpailukykyä ja kannattavuutta laskentatoimen keinoin. Vahvin osaamisemme on sisäisen laskentatoimen alueella, kannattavuuden ja kustannusten analysoimisessa. Kannattavuuden ohjaaminen onkin kaikkia CMC:n tutkimusprojekteja yhdistävä tekijä.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tavoitteenamme on tukea suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita niiden kehittäessä liiketoimintaansa B2B- ja B2C-markkinoilla. Tavoitteenamme on lisäksi tuottaa tutkimustuloksia kehitysprojekteista, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa. Korkeatasoinen tutkimus tuottaa kansainvälisesti kiinnostavia tieteellisiä julkaisuja ja muodostaa pohjan ajankohtaiselle koulutus- ja opetustoiminnalle.

CMC on osa kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Yhteistyökumppanimme muun muassa Tanskassa, Italiassa, Itävallassa ja Isossa-Britanniassa ovat talouden johtamisen tutkimuksen kärkinimiä.

Tällä hetkellä ajankohtaisia tutkimusaiheita CMC:ssä ovat muun muassa:

 • Kustannustiedon hankkiminen ja hyödyntäminen yritysverkostoissa
 • Digitalisaatio ja tekoäly talouden ja markkinoinnin johtamisessa
 • Taloudellinen tieto johtamistyön tukena
 • Liiketoimintaratkaisujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
 • Faktat ja fiilikset päätöksenteossa
 • Tuote- ja palvelukehityksen tukeminen kustannus- ja kannattavuustiedon avulla
 • Muutokset yritysten ansaintalogiikoissa ja asiakasarvon tuotossa
 • Energiatehokkaan rakentamisen liiketoiminta ja markkinointi
 • Ohjatun ostamisen ja myymisen johtaminen
 • Liiketoimintasuhteiden johtaminen
 • Integroidut ratkaisut liiketoiminnassa

 

Toiminnan vaikuttavuus

Tiivis yritysyhteistyö takaa tutkimustulosten hyödyllisyyden ja samalla se avaa mahdollisuuksia uusien ja mielenkiintoisten tutkimuskysymysten löytämiselle. Käytännönläheinen tutkimustyö tarjoaa poikkeuksetta uutta tietoa myös tiedeyhteisön käyttöön.

Ryhmän muut jäsenet

Assoc Prof. Teemu J Laine, TkT Jari Paranko, TkT Tuomas Korhonen, TkT Jouni Lyly-Yrjänäinen, TkT Tommi Mahlamäki, DI KTM Olli Manninen, DI Natalia Saukkonen, DI Vesa Tiitola.

Yhteyshenkilöt

Teemu J. Laine

Associate Professor (tenure track)

teemu.j.laine [at] tut.fi

+358 50 308 7049

 

Jari Paranko

Yliopistotutkija

jari.paranko [at] tut.fi

+358 40 849 0220

 

Tuomas Korhonen

Tutkijatohtori

tuomas.korhonen [at] tut.fi

+358 40 198 1551

Twitter: @Dr_Korhonen_T