Hyppää pääsisältöön

Ammattikorkeakoulut osakeyhtiöinä

Kiikari katsoo vuoteen 2023, kuva Pixabay.

Tutkimusryhmän johtaja: Vuokko Kohtamäki

Tutkimusryhmän jäsenet: Jukka Jonninen, Jonna Kosonen ja Sami Savolainen

Keskeiset tehtävät ja tavoite

TARKOITUS: tuottaa kehittämisehdotuksia AMK:jen toiminnan, hallinnon ja autonomian edistämiseksi sekä mahdollisiksi uusiksi politiikkatoimiksi AMK-järjestelmän kehittämiseksi

 

TAVOITTEET: muodostaa olemassa olevaan ja hankittavaan arviointiaineistoon perustuva tilannekuva nykyisestä AMK:jen osakeyhtiömuotoisen hallintomallin ja siihen sisältyvien erilaisten omistajajärjestelyjen toimivuudesta 

Aikataulu marraskuu 2022 – toukokuu 2023

Tutkimuksen tilaaja ja rahoittaja: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Toiminnan vaikuttavuus

Ammattikorkeakouluista on kehittynyt dynaaminen osa suomalaista korkeakoulutusjärjestelmää ja TKI-järjestelmää. Niiden toiminta käynnistettiin kokeiluna 1990-luvulla ja oppilaitoksia vakinaistettiin vaiheittain niin, että kaikki oppilaitokset saivat vakinaisen toimiluvan viimeistään 2000-luvun alussa.

Uuden AmkL:n (2014) myötä kaikki ammattikorkeakoulut osakeyhtiöitettiin (pl. Poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenmaalla toimiva ammattikorkeakoulu).

Kaikkien ammattikorkeakoulujen siirtyminen osakeyhtiöiksi merkitsi organisaatiomuodon vaihtamista niille oppilaitoksille, joita aiemmin ylläpiti jokin muu organisaatio kuin osakeyhtiö. Organisaatio- ja hallintonäkökulmasta yhtiöittämisessä on kyse organisaatiomuodosta ja -rakenteesta sekä toimielinten välisistä valta- ja vastuusuhteista. Ennen uutta AmkL:ia ammattikorkeakouluja hallinnoi silloisen AmkL:n mukainen sisäinen hallinto ja eri ylläpitäjäorganisaatioiden ylläpitäjähallinto. Niiden keskinäiset operatiiviset organisaatio- ja hallintosuhteet määrittyivät ammattikorkeakoulukohtaisesti. Ammattikorkeakoulujen omistajina toimivat edelleen pääasiassa kunnat. Omistajina toimii myös muita organisaatioita kuten yliopistoja, säätiöitä ja muita yhteisöjä. Eri osakkaiden omistusosuudet vaihtelevat huomattavasti (0,8 - 100 %).

Kokemusta osakeyhtiömuodosta on nyt kertynyt kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta jo usean vuoden ajalta ja on aika arvioida kansainvälisestikin vähän tutkitun ja korkeakoulupoliittisesti tärkeää ammattikorkeakoulujen osakeyhtiömuodon toimivuutta ja ammattikorkeakoulujen autonomian toteutumisen nykytilaa.

Tutkimus tarjoaa ajankohtaistietoa osakeyhtiömuodon toimivuudesta niin omistajaohjauksen kuin ammattikorkeakoulujen autonomian näkökulmasta.

Yhteyshenkilöt

Kysy lisää:

Vuokko Kohtamäki

Tampereen yliopisto

Johtamisen ja talouden tiedekunta

vuokko.kohtamaki [at] tuni.fi