silly walks
Yksikkö

Hallintotiede

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta

Hallintotieteessä kohteena ovat organisaatiot ja johtaminen sekä julkinen politiikka. Näitä koskeville teorioille rakentuu myös tieteenalan teoreettinen perusta.

Organisaatioperusteinen lähtökohta merkitsee sitä, että julkista hallintoa  tarkastellaan useista enemmän tai vähemmän itsenäisistä yksiköistä muodostuvana joukkona, joiden toimintaan voi liittyä yhtä hyvin yhteistoiminta, kilpailu kuin ristiriitaisuuskin.