Projekti

Älypysäkki

Hankkeen taivoitteena on selvittää, millaista tietoa ja palveluja olisi mahdollista tarjota älykkäällä joukkoliikennepysäkillä ja miten tekoälyä voidaan hyödyntää osana pysäkin tarjoamaa informaatiota ja palveluja. Hanke koostuu siis taustaselvityksestä datan ja sen hyödyntämisen osalta sekä kehitystarpeiden ja yhteistyökumppanien kartoituksesta työpajoin. Lopputuloksena luodaan määrittely siitä miten pysäkkiä olisi mahdollista pilotoida, millaista informaatiota ja miten sillä olisi käyttäjälle mahdollista tarjota. Hanke toteutetaan yhteistyönä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Business Tampereen kesken.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto EAKR-rahoituksella.

Tavoite ja tehtävät

Määritellä älykkäiden liikennepysäkkien kehittämistarpeet ja luoda älypysäkkikehitysalustakonsepti.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Euroopan sosiaalirahasto - vipuvoimaa EU:sta

Yhteyshenkilö(t)