Projekti

Älypysäkki

EU - Euroopan aluekehitysrahasto logo

Älykkäälle kuljetusjärjestelmälle (ITS) on ominaista useiden kuljetusmuotojen integrointi. Se voi tehdä liikenteestä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää esimerkiksi soveltamalla erilaisia tietoja ja viestintää tekniikat kaikille matkustaja- ja tavaraliikennemuodoille. Uudet teknologiat, kuten esimerkiksi AI, 5G, IoT, pilvipalvelut, mahdollistavat uusia innovatiivisia, digitaalisia liikkumisen palveluja, joiden avulla voidaan toteuttaa turvallisempaa, sujuvampaa, tehokkaampaa, taloudellisempaa ja ekologisempaa liikkumista. Julkisen liikenteen pysäkit ovat yksi tärkeä osa liikennejärjestelmää. Toistaiseksi pysäkit ovat varsin passiivisia, metallitolppia ja katoksia. Älykkyyden lisääminen pysäkeille mahdollistaa sen, että liikennejärjestelmä alkaa toimimaan suurempana älykkäänä kokonaisuutena ja näin mahdollistetaan erilaisia edellä kuvattuja teknologioita hyödyntäviä uudenlaisia sovelluksia. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen datan analysoinnissa on mahdollisuus, jota ei ole vielä laajasti hyödynnetty tällä alueella. Tekoälyn avulla voidaan edelleen huomattavasti parantaa liikenteen sujuvuutta, tehostaa liikennejärjestelmän toimintaa kokonaisuutena ja parantaa matkustuskokemusta. Jatkossa myös julkisen liikenteen pysähtymisistä tulee kiinteä, älykäs osa koko joukkoliikennejärjestelmää ja muuta älykäs kaupungin infrastruktuuri.

Konseptia voivat hankkeen jälkeen eri palvelu- ja teknologia/tuote-yritykset hyödyntää ja ne voivat yrittää kehittää ja kokeilla palveluja ja tuotteita älypysäkkiympäristöön. Konsepti mahdollistaa yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin yhteiset nopeat kokeilut. Tämä kiihdyttää tuotekehitystä ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Konseptin määrittelemällä avoimella toimintamallilla vahvistetaan älykkään joukkoliikenteen ja tekoälyn ympärillä jo toimivaa ja muodostumassa olevaa paikallista ekosysteemiä.

Hankkeessa hyödynnetään Hervannassa olevaa 5G-valmiudet omaavaa mobiiliverkkoa, älykkään opastamisen järjestelmiä, IoT-sensoriverkkoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on itseorganisoituva ja -uudistuva ekosysteemi.

Tavoite ja tehtävät

Määritellä älykkäiden liikennepysäkkien kehittämistarpeet ja luoda älypysäkkikehitysalustakonsepti.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Jari Ruokolainen
jari.ruokolainen [at] tuni.fi