Projekti

ALL-YOUTH

Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -hanke tutkii 1625-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista.  

Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Tavoite ja tehtävät

Epävakaassa ja alati muuttuvassa maailmassa monet nuoret ovat menettäneet uskonsa poliittiseen päätöksentekoon. Samaan aikaan nuoret ovat huolissaan asemastaan tulevaisuudessa, esimerkiksi työmarkkinoilla, sekä tulevaisuuden elinolosuhteista esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen. Tilanne voi johtaa voimattomuuden, välinpitämättömyyden ja vahingolliseen käytökseen ja on siksi merkittävä riski yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Nuorten aktiivinen osallistaminen on avain kestävään kehitykseen.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, Strateginen tutkimus (STN)

Koordinoiva organisaatio

University of Helsinki, University of Eastern Finland

Contact persons

Prof. Kaisa Väänänen

Varajohtaja

kaisa.vaananen@tut.fi

+358 40 849 0731