Henkilöprofiili

Jukka Viljanen

professori, julkisoikeuden professori
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet
Jukka Viljanen

Oma esittely

Olen julkisoikeuden professori ja julkisoikeuden opintosuunnan vastuuprofessori. Olen aikaisemmin toiminut mm. julkisoikeuden yliopistonlehtorina ja hoitanut julkisoikeuden professorin tehtävää. Olen toiminut myös vierailevana tutkijana Utrechtin yliopistossa, Alankomaiden ihmisoikeusinstituutissa (SIM). Olen Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ALL-YOUTH hankkeen osahankkeen johtaja. Uutena hankkeena on käynnistynyt VNTEAS hanke EVOLUTIVE - tutkimus Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksista. Olen toiminut pitkään eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja oikeusministeriön asiantuntijana perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä.  Olen myös Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen 2020-2024.  

Työtehtävät

Lukuvuonna 2020-2021 vastaan kursseista HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso, HALJUS 22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso ja HALJUS 99 Julkisoikeuden pro gradu tutkielma ja seminaari sekä jaksosta JKKYOA11 Oikeus ja politiikka. Lisäksi opetan jaksolla KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen. Vastaan myös julkisoikeuden jatkokoulutusseminaareista.  

Osaamisalueiden kuvaus

Julkisoikeus, valtiosääntöoikeus, perus- ja ihmisoikeudet, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin