Hyppää pääsisältöön

Yrityksen johtaminen, Kauppatieteiden maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Johtamisen asiantuntijaksi

Hanki laaja-alaista ymmärrystä yritysten ja organisaatioiden toiminnasta ja niiden johtamisesta.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kauppatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yrityksen johtamisen maisteriohjelma antaa laaja-alaisen ymmärryksen erilaisten organisaatioiden johtamisesta ja suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan sekä käytännön valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa syvennytään erityisesti strategiaan, liiketoimintaan sekä ihmisten ja organisaatioiden johtamiseen. Opintojen läpileikkaava teema on kestävä kehitys.

Valmistuttuaan opiskelija pystyy analysoimaan ja kehittämään sekä omaa johtamisosaamistaan että organisaatioiden toimintaa soveltaen erilaisia teoreettisia näkökulmia ja luovia ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelija kykenee analysoimaan toimintaympäristöä ja muutosprosesseja strategisesti sekä johtamaan liiketoimintaa vastuullisesti globaalissa toimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää ihmisten ja työhyvinvoinnin merkityksen ja kykenee johtamaan niitä tavoitteellisesti.

Oppimaansa soveltaen opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erityisesti tutkielmavaiheessa.

Yrityksen johtamisen maisterikoulutuksen opintojen lisäksi opiskelija voi hyödyntää laaja-alaisesti kauppatieteiden ja Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.