Hyppää pääsisältöön
Ryhmätyö

Yrityksen johtaminen, Kauppatieteiden maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Johtamisen asiantuntijaksi

Hanki laaja-alaista ymmärrystä yritysten ja organisaatioiden toiminnasta ja niiden johtamisesta.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kauppatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Yrityksen johtamisen maisteriohjelma antaa laaja-alaisen ymmärryksen yrityksen toiminnasta sekä käytännön valmiudet toimia erilaisissa yleisjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa syvennytään erityisesti strategisen johtamisen, ihmisten johtamisen ja organisaatioiden toiminnan tematiikkoihin sekä näiden merkitykseen suhteessa yhteiskunnan muutokseen ja kestävään kehitykseen.

Valmistuttuaan opiskelija pystyy analysoimaan ja kehittämään sekä omaa johtamisosaamistaan että yrityksen toimintaa soveltaen erilaisia teoreettisia näkökulmia. Opiskelija ymmärtää ihmisten ja työhyvinvoinnin merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, kykenee analysoimaan murroksellista toimintaympäristöä, osaa arvioida muutosprosesseja strategisesti sekä johtaa liiketoimintaa vastuullisesti globaalissa toimintaympäristössä. Oppimaansa soveltaen opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erityisesti tutkielmavaiheessa.

Oman maisterikoulutuksen opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti kauppatieteiden ja koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.