Metsäretki
Tutkinto-ohjelma

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede, Hallintotieteiden maisteriohjelma

Metsäretki

Asiantuntijaksi elinympäristömme muutoksen ytimeen

Ihmisen ja ympäristön suhde muuttuu kaiken aikaa. Siksi myös osaamisen tarve kasvaa.

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta (YPAT) kouluttaa asiantuntijoita, jotka työskentelevät alueellisen muutoksen, elinympäristön laadun ja ympäristöpoliittisten ratkaisujen parissa.

Yhteiskunnan kehitystä ja ympäristöä koskevat ratkaisut vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Ne ovat myös vaikeasti ennakoitavia prosesseja, ja koska ihmisen ja ympäristön suhde muuttuu kaiken aikaa, myös alan osaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi ilmastonmuutosta, kaupunkisuunnittelun ristiriitoja tai luonnonvarojen niukkuusongelmia ei voida käsitellä ilman laaja-alaista ymmärrystä kestävästä muutoksesta.

YPAT-opintosuunnasta valmistuneilla maistereilla on taidot ja valmiudet toimia kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, tutkimus- ja koulutustehtävissä sekä tiedotustehtävissä niin hallinnossa kuin yrityksissäkin. Työtehtäviä löytyy myös kotimaisista ja kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä.