Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatuksen alalle osaavia asiantuntijoita

Syvennä oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttasi.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavissa varhaiskasvatuksen maisteriopinnoissa saat valmiudet asiantuntijuutta edellyttäviin varhaiskasvatuksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, tutkimukseen, varhaiskasvatusorganisaatioiden ohjaukseen, hallintoon ja johtajuuteen. Varhaiskasvatuksen työllisyysnäkymät ovat hyvät.  

Opinnoissa syvennät oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttasi. Saat vahvan teoreettisen pohjan ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaasi tieteellisesti. Opinnoissa tuetaan jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellistä ja ammatillista kehittymistäsi sekä kehitetään yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelusi valmiuksia.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisältyy kasvatustieteiden sisällöllisiä ja metodologisia opintoja, pro gradu -tutkielma sekä harjoittelu. Tutkintoon sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia.

Sinulle on tarjolla Tampereen korkeakouluyhteisön laaja opetustarjonta. Tutkinnon aikana voit suorittaa opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot.

Tervetuloa varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin!