Hyppää pääsisältöön

Valtio-oppi, Politiikan tutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Politiikan erityisasiantuntijaksi

Millaisia ovat politiikan uudet osallistumismuodot? Entä miten tulisi vastata lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin?

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Valtio-opin maisteriopinnoissa politiikkaa ja sen muutosta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti. Opiskelija voi erikoistua poliittiseen ajatteluun, retoriikkaan ja kommunikaatioon, poliittisiin ideologioihin ja käsitteisiin, poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kansalaisyhteiskuntaan ja puolueisiin, sekä poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekoon paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla.

Erityistä huomiota kiinnitetään politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin.

Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon, kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen. Maisteriopintoihin sisältyvän työharjoittelun kautta opiskelija kehittää kykyään poliittisten ilmiöiden analysointiin sekä akateemisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti politiikan tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opiskelija saavuttaa syvällisen teoreettisen ja menetelmällisen osaamisen ja käytännön asiantuntijuuden valitsemaltaan erikoistumisalueelta. Maisteriopinnot voidaan suunnitella myös siten, että opinnoissa korostuu monitieteisyys hyödyntämällä esimerkiksi filosofian, hallintotieteiden, kansainvälisen politiikan, taloustieteiden, oikeustieteiden tai viestintätieteiden näkökulmia.