Hyppää pääsisältöön

TRIPEDA II - Laatua pedagogiseen suunnitteluun

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

4-12 op

Toteutusaika

30.8.2024-31.1.2025

Kaupunki

Verkkototeutus

Organisation sub unit

Ammattipedagoginen TKI

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vahvassa murroksessa, joka edellyttää uudistumista myös ammatillisilta opettajilta. Jatkuvan oppimisen uudistus vaatii kehittämään työelämälähtöistä ja entistä monimuotoisempaa koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista. Nämä ovat tärkeitä osa-alueita koulutuksen laadun kehittämisessä.

Koulutus tarjoaa osallistujille kokemuksen laadukkaasti suunnitelluista verkko-opinnoista ja pelillistetystä toteutuksesta, joissa sovelletaan ajantasaisia ohjauksen ja oppimisen menetelmiä tulevaisuuden digitaalisuutta edustavassa oppimisympäristössä.

Koulutuksen tavoitteena on nostaa osallistujien pedagogista suunnitteluosaamista huomioiden erityisesti
1) osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen
2) monimuotoiset uudet oppimisympäristöt sekä
3) käytännön opetuksen toteuttamisen ja kehittämisen osana jatkuvan ammatillisen oppimisen ekosysteemiä. 

Osallistujat dokumentoivat pedagogista osaamistaan ePortfolioon.

Toteutusaika:

I osio 30.8.–11.10.2024
II osio 1.11.–20.12.2024
III osio 11.1.–13.1.2025

Kaksi ensimmäistä koulutusosiota sisältävät intensiivisen viikonlopun (pe-la), joissa on molemmissa kolme toiminnallista verkkotyöpajaa. Työpajojen jälkeen ryhmä jatkaa työskentelyä ohjatusti pienryhmissä. Osioiden viimeisessä työpajassa kokoonnumme jälleen yhteen jakamaan kehittämistyön tuloksia. Viimeinen osio toteutetaan pelillistäen.

Katso tarkempi toteutusajankohta koulutusosioiden alta.

Toteutustapa:
Täysin verkossa toteutettava kokonaisuus.

Kohderyhmä:
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, kehittämistehtävissä toimivat sekä vapaan sivistystyön kouluttajat. Osallistujilla odotetaan olevan aiempia pedagogisia opintoja taustalla.

Kouluttajat:
Sanna Ruhalahti (TAMK), Anne-Maria Korhonen (HAMK), Sanna Brauer (TAMK) ja Matleena Laakso (TAMK)

Tutustu koulutusosioiden sisältöihin