Lomakkeet
Tutkinto-ohjelma

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Lomakkeet

Tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijaksi

Osaavien tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisten kysyntä kasvaa.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.  

Maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla: JHTT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita (HM). KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita (KTM). Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (JHTT ja KHT).

Oman maisteriohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa tekniikan opinnoista eri alojen ammatillisiin opintoihin. Tarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin tähtäävälle tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma tarjoaa monipuolisen ja kiinnostavan opintokattauksen myötä polun muun muassa tilintarkastuksen, arvioinnin, tuloksellisuustarkastuksen tai sisäisen valvonnan tulevaisuuden huippuosaajaksi.