Hyppää pääsisältöön

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijaksi

Osaavien tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisten kysyntä kasvaa.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Hallintotieteiden maisteri
Kauppatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus. Maisteriohjelma ainutlaatuisuus perustuu kahden tutkinto-ohjelman, kauppatieteiden ja hallintotieteiden, yhteistyöhön. Maisteriohjelma toteutetaan neljän opintosuunnan yhteistyönä, mikä tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisempaa osaamista taloudesta ja johtamisesta sekä mahdollisuuden suuntautua myös julkishallinnon tilintarkastukseen. Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus laajentaa opiskelijan mahdollisuuksia täydentää ohjelman pakollisia opintoja vapaaehtoisilla opintojaksoilla, jotka tukevat opiskelijan valitsemaa työelämäsuuntautumista. Maisteriohjelman järjestämisestä vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmassa opiskelija voi halutessaan suorittaa tilintarkastustutkintojen vaatimuksien mukaiset opinnot. Maisteriohjelma on erinomainen valinta myös esimerkiksi sisäisestä tarkastuksesta, toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnista ja tarkastuksesta kiinnostuneelle opiskelijalle.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman suuntausvaihtoehtojen taustalla ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (HT, JHT ja KHT). Tilintarkastusalan perustutkinto on HT-tutkinto, jonka suorittanut henkilö voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastukseen (KHT-tutkinto) ja julkishallinnon- ja talouden tilintarkastukseen (JHT-tutkinto). Maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta: julkishallinnon tilintarkastukseen suuntaavaan JHT-suuntauksen ja yksityiselle sektorille sekä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastukseen suuntaavaan KHT-suuntauksen.

Maisteriohjelman käytyäsi voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

  • tuloksellisuuden arviointi ja tarkastus
  • sisäinen tarkastus
  • tilintarkastus
  • erilaiset muut talouden valvonta- ja tarkastustehtävät
  • taloudellista ymmärrystä ja ajattelua vaativat talousjohtamisen tehtävät
  • erilaiset talouden ja hallinnon vaativat muut suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät

Tarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin tähtäävälle tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma tarjoaa monipuolisen ja kiinnostavan opintokattauksen myötä polun tarkastuksen ja arvioinnin tulevaisuuden huippuosaajaksi. Meiltä valmistuneet työskentelevät laajasti erilaisissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla.