Hyppää pääsisältöön

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Digitalisaation rakentaja

Tietotekniikan vaikutukset ulottuvat koulutuksesta tieteisiin, yrityksistä organisaatioihin ja asunnoista avaruuteen asti.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Opinnoissa voit erikoistua ohjelmistoihin ja datatieteeseen. Lisäksi vaihtoehtoina ovat englanninkieliset opintosuunnat  Human-Technology Interaction ja Information Security.

Tietojenkäsittelytieteissä tutkitaan laajalti tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmistotuotantoa, tietomassojen hallintaa, tietoturvallisuutta sekä ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta.

Valinnaisilla opinnoilla ja erikoistumalla johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen voit luoda itsellesi omanlaisen osaamisprofiilin. Opinnoissa voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen. Tietojenkäsittelytieteiden maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, tietohallintojohtaja, data-analyytikko, käytettävyysasiantuntija tai tutkija.

Tervetuloa joukkoomme!