Hyppää pääsisältöön

Onnistuneet muutokset eivät tapahdu - ne tehdään

Tampereen yliopisto

Opintojen tavoitekesto

Räätälöitävä koulutus

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

Räätälöitävän koulutuksen hinta määritellään sisällön mukaan

Koulutusala

Johtaminen, hallinto ja talous
Kulttuuri ja kielet
Opetus ja kasvatus
Rakentaminen
Tekniikka ja luonnontieteet
Terveys ja hyvinvointi
Tietojenkäsittely ja teknologia

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opintojen taso

Muut opinnot

Missä teidän organisaationne kaipaa kumppanuutta muutoksessa?

Järjestämme organisaatiokohtaisia muutosvalmennuksia. Panostus muutoksen läpivientiin on panostus organisaation tulevaisuuteen.

Kuvaus

Muutoksen tarpeen oivaltaminen on ensimmäinen askel niin yksilön kuin organisaationkin uudistumisessa. Sen jälkeen on otettava vielä monta askelta, kunnes muutosprosessi on viety onnistuneesti läpi ja sen tavoitteet alkavat toteutua toiminnassa ja muuttua tuloksiksi.

Keskeisten avaintekijöiden pitää olla muutosprosessin osalta yhteisellä kartalla, jotta viestintä eri suuntiin on yhdenmukaista ja tekeminen koko ajan samansuuntaista. Yhteiselle kartalle päästään luontevasti muutaman työpajan avulla, jossa käydään läpi muutoksen kannalta keskeiset osa-alueet ja muodostetaan niistä yhteinen näkemys. Tilaisuuksissa voidaan tuottaa yhteisen työskentelyn kautta vastaukset esim. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä muutoksessa on kyse?
  • Mitkä ovat muutoksen tavoitteet?
  • Mikä, muuttuu ja miten? Miten toimitaan, kun muutos on viety maaliin?
  • Miten varmistetaan henkilöstön osallistuminen muutokseen?
  • Miten muutoksesta viestitään?

Muutoksessa myös johdon ja esimiesten oman työn johtamiseen sekä työssäjaksamiseen ja palautumiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Tehokas väline tukea turbulenttia esimiestyötä arjessa on esimiesten ryhmä/yksilöcoaching.

Sisältö

Sisältö räätälöityy kussakin muutosprosessissa asiakkaan tarpeiden perusteella. Meillä on kokemusta muutoskumppanuudesta muutoksen alkumetreiltä sen osallistavaan käytäntöönvientiin asti.

Yhteinen prosessimme voi pitää sisällään esimerkiksi muutoksen avainhenkilöiden sparrausta muutoksen eri vaiheissa, esimiesten valmentamista muutoksen käytäntöönvientiin, työpajoja tai vaikkapa henkilöstön muutosvalmennuksia.

Yhdessä kumppanin kanssa muutos saadaan vietyä tuloksellisesti maaliin: johto voi keskittyä olennaiseen eli johtamiseen ja kumppani tarjoaa kuhunkin prosessin vaiheeseen tarvittavat työkalut ja lähestymistavat.

Meillä on vankka kokemus muutoksen suunnittelusta ja läpiviennistä erilaisissa organisaatioissa. Tarjoamme sitä sinun organisaatiosi käyttöön!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu organisaatioiden avainhenkilöille, jotka työssään vievät läpi muutoksia ja kaipaavat työn tueksi muutosvalmennusta.

Hinta

Räätälöitävän koulutuksen hinta määräytyy halutun sisällön mukaisesti. 

Lue mitä kaikkea on koulutusten räätälöinti

Kysy minulta lisää tai pyydä tarjous!

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?