Hyppää pääsisältöön

Taloustiede, Kauppatieteiden maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Ekonomistiksi talouden huipputehtäviin

Kansainvälisesti tunnistettu taloustieteen tutkinto antaa erinomaiset työelämävalmiudet.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kauppatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Taloustieteen maisteriohjelman opinnot antavat valmiudet vaativiin ekonomistin tehtäviin, taloustieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin johtotehtäviin sekä kyvyn osallistua alan tutkimustyöhön. Taloustieteen maisteriohjelma on Tampereen yliopistossa osana kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaa, josta valmistut kauppatieteiden maisteriksi.

Taloustieteellä on pitkä perinne ja vahva asema yrityselämässä ja yhteiskunnassa (taloustiede on yksi Nobel-palkituista tieteenaloista). Kansainvälisesti tunnustettu taloustieteen tutkinto antaa erittäin hyvät työelämävalmiudet kotimaassa ja ulkomailla. Tampereella taloustiedettä opiskelleita on sijoittunut talouden ja taloudellisen vaikuttamisen huipputehtäviin.

Taloustiede tutkii ja arvioi talouden toimintaa mikro- eli talousyksikkötasolla ja makro- eli kokonaistasolla. Mikrotaloustiede keskittyy kuluttajien, yritysten ja muiden talousyksikköjen käyttäytymiseen ja päätöksentekoon, markkinoiden toimintaan, sääntelyyn ja markkinoiden rajoitteisiin. Makrotaloustiede puolestaan keskittyy esimerkiksi rahatalouteen, talouskasvuun ja suhdannevaihtelujen selittämiseen sekä niihin liittyviin talous- ja yhteiskuntapolitiikan kysymyksiin.

Tampereen yliopiston taloustieteen opetuksessa painotetaan vahvan menetelmäosaamisen lisäksi lähestymistavan soveltamista käytännön kysymyksiin, jotka pohjautuvat tutkimuksemme painotusalueisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä mm. työmarkkina- ja henkilöstökysymysten, julkistalouden ja verotuksen asiantuntijaksi ja osaajaksi. Tampereen taloustieteen vahvuutena on myös behavioraalisen ja psykologisen taloustieteen näkökulman soveltaminen opiskeltaviin ilmiöihin.

Maisteriohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoiden kehittymisessä talousteorian tunteviksi, käytännön sovellukset ymmärtäviksi ja menetelmällisesti kyvykkäiksi taloustieteilijöiksi. Taloustieteen omien maisteriopintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti kauppatieteiden ja koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa rakentaessasi itsesi näköisen tutkintokokonaisuuden.