Hyppää pääsisältöön

Saksa, Kielten maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Mit Deutsch an die Spitze!

Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kielten maisteriohjelmasta valmistuu asiantuntijoita monenlaisiin työtehtäviin

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurintuntemus. Valmistuneella on laaja-alainen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemus, valmiudet soveltaa oman alan tieteellistä tietoa sekä edellytyksiä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä, ja he työllistyvät koulutuksen, kaupan, matkailun, median, hallinnon, kulttuurin sekä muille saksan kielen ja saksankielisten maiden asiantuntemusta vaativille aloille.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Maisteriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti kieleen ja kulttuuriin ja niiden tutkimukseen, oppii kommunikoimaan sujuvasti vaativissa saksankielisissä viestintätilanteissa sekä analysoimaan ja arvioimaan saksankielisiä tekstejä ja niiden merkitystä erilaisista teoreettisista ja metodologisista näkökulmista. Opetuksemme on tutkimusperustaista, ja meillä tutkitaan muun muassa monikielistä viestintää, multimodaalista vuorovaikutusta, uusia medioita ja niiden käyttöä opetuksessa sekä saksaa vieraana kielenä (erityisesti stereotyyppitutkimus, kulttuurien vuorovaikutus).

Tampereen yliopistossa opiskelija voi suunnata opintojaan kiinnostuksensa ja työelämätavoitteidensa mukaisesti. Monialaisesta korkeakoulutarjonnasta voi ottaa omaan opiskeluohjelmaansa vapaasti valittavia opintoja. Meillä opiskelevat valitsevat usein viestintätieteitä, taloustieteitä, kasvatustieteitä, politiikan tutkimusta ja tietysti muita vieraita kieliä. Vieraista kielistä englantia, venäjää, pohjoismaisia kieliä ja suomea voi opiskella syventäviin opintoihin saakka sekä espanjaa ja ranskaa aineopintoihin saakka. Opettajan pätevyyden opiskelija saavuttaa aineenopettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op), ja työskentelymahdollisuuksiaan voi laajentaa suorittamalla jostakin toisesta kielestä toisen opetettavan aineen.

Kielten maisteriohjelmaan kuuluva saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta on perusluonteeltaan kansainvälinen, sillä opiskelija perehtyy syvällisesti saksankielisen alueen kulttuurien ja yhteiskuntien erikoispiirteisiin.

Herzlich willkommen!

Tutustu tarkemmin kielten koulutukseen ja saksan opintosuuntaan