Hyppää pääsisältöön
Kirjat

Saksa, Kielten maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Mit Deutsch an die Spitze!

Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurintuntemus. Valmistuneella on laaja-alainen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemus, edellytykset soveltaa oman alan tieteellistä tietoa, sekä jatko-opintokelpoisuus.

Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä, ja he työllistyvät muun muassa koulutuksen, kaupan, matkailun, median, hallinnon, kulttuurin sekä muille saksan kielen ja saksankielisten maiden asiantuntemusta vaativille aloille.

Maisteriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti kieleen ja kulttuuriin ja niiden tutkimukseen, oppii kommunikoimaan sujuvasti vaativissakin saksankielisissä viestintätilanteissa sekä analysoimaan ja arvioimaan saksankielisiä tekstejä ja niiden merkitystä oman erikoistumisalan näkökulmasta.

Vapaasti valittavien opintojen kautta opintoja voi suunnata työelämätoiveiden mukaisesti valitsemalla kiinnostavia opintoja Tampereen monialaisesta korkeakoulutarjonnasta. Opettajan pätevyyden opiskelija saavuttaa aineenopettajakoulutuksen kautta, ja työmahdollisuuksia voi lisätä toisen vieraan kielen opinnoilla.

Kielten maisteriohjelmaan kuuluva saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta on perusluonteeltaan kansainvälinen, sillä opiskelija perehtyy syvällisesti saksankielisen alueen kulttuurien ja yhteiskuntien erikoispiirteisiin.

Herzlich willkommen!