Hyppää pääsisältöön
SHLM sairaanhoitaja keskustelee puhelimessa asiakkaan kanssa

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

45 opintopistettä

Toteutusaika

31.8.2023- syyskuu 2024

Hakuaika

11.5.2023-1.8.2023

Hinta

5400 € + ALV 0%

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Opintojen taso

Muut opinnot

Olisitko kiinnostunut saamaan uusia vastuualueita työhösi sairaanhoitajana? Ilmoittaudu koulutukseen, joka mahdollistaa rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden!

Sekä potilas että terveydenhuollon henkilökunta hyötyvät, kun jokaista potilasta ei tarvitse kierrättää hoitajien ja lääkärien välillä. Potilas voi saada tiettyjen oireiden kohdalla tarvitsemansa hoidon jo yhdellä hoitokontaktilla, kun sama sairaanhoitaja sekä tutkii, tekee hoitopäätöksen, määrää lääkityksen ja antaa jatkohoito-ohjeet.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Koulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (Valtioneuvoston asetus 1089/ 2010).

Opinnot suoritettuasi voit hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen terveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Terveydenhuollon ammattihenkilölaki (533/2019) mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla, sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä sekä muissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, mukaan lukien kotisairaanhoito, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä hankkii ostopalveluna.

Oikeus rajattuun lääkkeenmääräämisen on mahdollista vain tämän säännellyn lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutuksen käytyäsi osaat:

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisesi ja vastuualueesi rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeenmääräämisen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutuksen sisältö ja aikataulu:

 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä
 • Kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
 • Kliininen hoitotyön toteuttaminen
 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen
 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa

Toteutamme koulutuksen syyskuu 2023 – syyskuu 2024.

Syksyn 2023 koulutuspäivät:

31.8.-1.9.2023 
19.9.-20.9.2023
23.10-24.10.2023
23.11-24.11.2023
14.12-15.12.2023

Lähipäiviä on yhteensä 20, kerran kuussa, aina kaksi peräkkäistä päivää kerrallaan.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa vastuuopettaja:

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala [at] tuni.fi

Hinta ja koulutuskorvaus

Koulutuksen hinta on 5400,00 € + alv 0%. Koulutusmaksu laskutetaan viidessä erässä á 1080,00 €

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus on HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus 

 • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
 • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä: kunta, kuntayhtymä tai kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö.
 • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

 

Haku

Koulutukseen voivat hakea laillistetut sairaanhoitajat tai sairaanhoitajana laillistetut terveydenhoitajat tai kätilöt (amk-/opistoaste).

Hakijalla tulee olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään (osoitettava työtodistuksessa).

Hakuaika 1.1.–23.4.2023. Jatkohaku koulutukseen 11.5.-1.8.2023. 
Koulutus alkaa, vielä muutama paikka vapaana.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään TAMKissa, Kuntokatu, Tampere. Koulutukseen tulee hakea hakuajan puitteissa ennen valintakokeeseen saapumista.
Valintakoe (kirjallinen kuulustelu) järjestetään 8.5.2023 klo 9-12.

Jatkohaun valintakoe järjestetään TAMKissa, Kuntokatu 3, 9.8.2023 klo 12-15.

Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot. Valintakoekirja: Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös terveysportin Lääketietokannassa tai Duodecimin Oppiportissa) tai Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135. 

Kokeessa saa olla mukana laskin.

Huom! Haluamme tukea valmistautumistasi koulutuksen pääsykokeeseen ja tarjoamme kaikille koulutukseen hakeutuville ilmaisen farmakologian valmennuksen verkossa. Koulutus pidetään 25.4.2023 klo 16-18. Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä.