Nostokurjet
Tutkinto-ohjelma

Rakennustekniikan koulutus

Tule rakentamaan laadukasta ja turvallista elinympäristöä

Rakennustekniikan diplomi-insinööreillä on monipuoliset mahdollisuudet sijoittua kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Rakennustekniikan asiantuntijat huolehtivat siitä, että yhteiskunnassamme on turvallinen, terveellinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä elinympäristö. Tehtävä on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä.

Rakennustekniikan diplomi-insinööreillä on monipuoliset mahdollisuudet sijoittua erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Tärkeimpiä työnantajatahoja ovat suunnittelu- ja muut konsulttitoimistot, rakennusmateriaali- ja rakennustuoteteollisuus, rakennusliikkeet, liikenne- ja logistiikka-alan yritykset, valtion ja kaupunkien organisaatiot sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Uudet teknologiset mahdollisuudet ovat tuomassa alalle uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat rakennetun ympäristön tehokkaamman suunnittelun, rakentamisen sekä hallitumman ylläpidon.

Tulevaisuuden työtehtävissä korostuvat rakentamisen ilmiöiden laaja-alainen ymmärtäminen, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky uusien teknologioiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja soveltamiseen. Rakennustekniikan kandidaatin tutkinnossa voit valita opintosuunnaksi joko talonrakentamisen tai yhdyskuntatekniikan. Diplomi-insinöörin tutkinnossa talonrakentamisen opintosuunnassa voit erikoistua rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon ja yhdyskuntatekniikan opintosuunnassa infrarakenteisiin tai liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin.

Opintojen sisältöä ohjaavat myös lainsäädännössä määritellyt suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset.