Rakennustekniikka
Tutkinto-ohjelma

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Rakennustekniikka

Rakennussuunnittelija ja rakennetun ympäristön monipuolinen asiantuntija

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luovuus, tekninen osaaminen ja rakennusala.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmasta saat monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelun eri tehtävissä. Valmistuttuasi voit työskennellä suunnittelutoimistossa, rakennusliikkeessä, pientaloteollisuudessa tai rakennusmateriaalituotannon parissa.

Opit tuntemaan ja soveltamaan suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa. Ensimmäisen vuoden jälkeen tunnet rakentamisen ja rakennusalan perusteet, ymmärrät arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet sekä hallitset suunnittelun perustyökalut. Myöhemmin perehdyt asuntosuunnitteluun ja julkiseen rakentamiseen, runkojärjestelmiin, rakenneosiin ja rakennusfysiikkaan sekä energiatalouteen. Kolmannen vuoden jälkeen sinulla on kokemusta BIM-mallinnuksen hyödyntämisestä suunnittelualojen yhteensovittamisessa sekä korjausrakentamisesta. Osaamisesi täydentyy neljännen vuoden aikana rakennusterveyden opinnoilla sekä energiatehokkuuteen tai korjausrakentamiseen liittyvillä syventävillä projekteilla.

Tutkintonimike

Rakennusarkkitehti (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Saat monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelussa. Opit tuntemaan ja soveltamaan suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa.

Projektimuotoinen työskentely ja tietomallipohjainen suunnittelu (BIM) kuuluvat keskeisesti opiskeluusi. Opintojen loppupuolella syvennät osaamistasi uudis- tai korjausrakentamisen suunnitteluun. Kansainvälinen yhteistyö täydentää opintojasi. 

Ammattiala edellyttää luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen ajattelun kehittämistä.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Joitakin opintojaksoja ja teemoja voidaan toteuttaa englanniksi. Projektiopinnoissa saattaa olla englanninkielisiä ryhmiä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen tunnet rakentamisen ja rakennusalan perusteet ja tunnistat keskeiset rakennusalan toimijat. Ymmärrät arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, hallitset suunnittelun perustyökalut ja osaat perusasioita rakennustekniikasta. Matemaattis-luonnontieteelliset ja tietotekniset taitosi antavat perustan jatko-opinnoille. Sinulla on tuntumaa projektimuotoiseen opiskeluun.

Toisen vuoden jälkeen tunnet asuntosuunnittelun ja pientalojen rakennussuunnittelun periaatteet. Osaat laatia rakennuspiirustuksia ja tehdä 3D-mallinnuksia sekä suunnitelmien visualisointia. Tunnet runkojärjestelmät ja kantavien rakenteiden sekä vaipan rakenneosat. Hallitset rakennusfysiikan, rakennusainekemian ja energiatalouden keskeiset asiat. Projektimuotoinen opiskelu on keskeisesti mukana opinnoissa.

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen sinulla on valmiudet tehdä sekä asuinkerrostalojen että liike- ja toimistorakennusten suunnittelua suunnittelutiimin jäsenenä. Tunnet rakentamisen lupakäytännöt ja niihin liittyvät prosessit. Tunnet rakennusten teknisten järjestelmien ja BIM-mallinnuksen perusteet sekä suunnitelmien yhteensovittamisen periaatteet. Sinulla on käsitys yhdyskuntasuunnittelun ja korjausrakentamisen perusteista. Osaat käyttää tuotemallinnusta ja visualisointia luontevana osana suunnittelutyötäsi.

Neljäntenä opintovuonna sovellat aiemmin oppimaasi suunnitteluosaamista projektityöskentelyssä ja opinnäytetyössä. Täydennät ja syvennät osaamistasi projektinhallinnassa ja pääsuunnittelijan tehtävissä sekä korjausrakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Sinulla on mahdollisuus suorittaa täydentäviä opintojaksoja rakennustekniikan, talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmassa. Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 op ja ne kestävät 4 vuotta. Opiskelu on kokoaikaista. 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen opinnot tähtäävät monipuoliseen tekniikan, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin osaamiseen. Voit valita opintoja myös muista rakentamiseen liittyvistä koulutuksista. Suuntaavissa opinnoissa on tarjolla monialaisesti järjestettäviä kokonaisuuksia. 

Osaaminen muodostuu opintojen aikana perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Opiskelu ja harjoittelu muodostavat nousujohteisen kokonaisuuden.

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyön avulla osoitat, kuinka osaat soveltaa tietoja ja taitoja sarkkitehtuurin alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa hyödynnät tiedonhankkimistaitojasi, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Uramahdollisuudet

Rakennusarkkitehti (AMK) voi työskennellä sekä suunnittelijana että muissa tehtävissä suunnittelu- ja konsulttitoimistossa, rakennusliikkeessä, pientaloteollisuudessa tai rakennusmateriaalituotannon parissa. Muita uramahdollisuuksia ovat rakennuttajapuolen eri tehtävät, suunnittelun ohjaus ja sekä viranomaistaho. Opinnot antavat perustan ja kelpoisuuden maankäyttö- ja rakennuslain määräämään vaativan suunnitteluokan rakennus- ja pääsuunnittelijan tehtäviin.

Pätevyys

Rakennusarkkitehdin (AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden maankäyttö- ja rakennuslain määräämään vaativan suunnitteluluokan rakennus- ja pääsuunnittelijan tehtäviin. Valmis rakennusarkkitehti (AMK) pystyy hakemaan pätevyyksiä, kun vaadittava työkokemus on täynnä.

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma on rakennettu siten, että opinnoissa on mahdollista hyödyntää muiden rakentamiseen liittyvien koulutusten opintorakenteita. TAMK muodostaa rakentamisen kouluttamisen kokonaisuuden, jossa on koulutustarjontaa suunnittelusta, toteutuksesta, rakennusten yllläpidosta ja hallinnosta. Lisäksi talotekniikan tutkinto-ohjelmaa pystytään hyödyntämään rakennusarkkitehdin koulutuksessa. Opinnoissa hyödynnetään projektioppimista, jossa yhdistyvät rakennusalan eri tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet samassa rakennusprojektissa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopistojen opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen painopisteenä on soveltavan arkkitehtuurin havainnollistaminen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen arkkitehtuurissa. Koulutus on rakennettu siten, että tietomallien osaaminen ja hyödyntäminen on olennainen osa sekä koulutusta että soveltavaa tutkimusta.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmassa tehdään tutkimusprojekteja ja opinnäytetöitä, jotka liittyvät monipuolisesti useaan TAMKin strategiseen painopistealueeseen; erityisesti kiinteistöjen ympäristövaikutukset -painopistealueeseen

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakea rakennusalan ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Rakennusarkkitehdin ylempää AMK-tutkintoa ei vielä ole Suomessa. Yliopistojen arkkitehtuurin maisteriohjelmiin on mahdollista hakea portfoliohaulla. Myös teknillisten yliopistojen rakennustekniikan opinnot ovat mahdollisia.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Minna Nyström-Järviseen, minna.nystrom-jarvinen(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen sekä valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella tai pelkästään valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 70 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan valtakunnallisen valintakokeen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen tai ylioppilastutkinnon arvosanojen, valintakokeen ja soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella. Aloituspaikat jakautuvat eri valitatavoille seuraavasti:

Hakukohde

Koulutuksen aloituspaikat

Valintakoe ja soveltuvuuskoe

Koulumenestys, valintakoe ja soveltuvuuskoe

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

30

5

25

Ensikertalaisille varataan 70 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen, että rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.

Valintatatapa: Tekniikan valtakunnallinen valintakoe ja rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan valtakunnallisesta tekniikan valintakokeesta ja rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 40 pistettä
Rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe 50 pistettä
Yhteensä 90 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. tekniikan valtakunnallisen valintakokeen pisteet
 2. hakutoivejärjestys
 3. arvonta

Valintatapa: Tekniikan valtakunnallinen valintakoe, rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe ja ylioppilastutkinnon arvosanat

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista, tekniikan valtakunnallisesta valintakokeesta ja rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat 60 pistettä
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe 40 pistettä
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe                    50 pistettä
Yhteensä 150 pistettä

Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakokeiden yhteispisteet
 2. tekniikan valtakunnallisen valintakokeen pisteet
 3. koulumenestyspisteet
 4. hakutoivejärjestys
 5. arvonta

Pisteytys

Valintakoe ja soveltuvuuskoe

Valintakokeissa on saavutettava vähintään 35 pistettä (tekniikan alan valtakunnallisesta valintakokeesta 10 pistettä ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta 25 pistettä). Voidaksesi tulla valituksi tulee sinun saada molemmista kokeista hyväksytty suoritus samassa haussa.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe***

15

12

9

6

3

* = IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
** = enintään toinen
*** = enintään yksi

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteitys.

Valintakoe

Rakennusarkkitehtikoulutuksen haussa ovat seuraavat kaksi valintaan vaikuttavaa koetta:

 • Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10-12.30
 • Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe pidetään 31.5.2019 kello 9-16.30

1. Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10-12.30. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perusosaamista. Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta riippumatta. Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä kaavastoa.

Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ennakkoaineisto

Suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa netissä kaksi viikkoa ennen koetta.

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielikoe järjestetään hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli (suomi). Kielikokeen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voit tulla valituksi koulutukseen. Tarkemmat tiedot kielikokeeseen liittyen päivitetään keväällä 2019. 

Valintakoeyhteistyö

TAMKin tekniikan päivätoteutukset ovat mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin.

2. Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe pidetään 31.5.2019 kello 9-16.30. Valintakokeisiin ei lähetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi valita tai vaihtaa. Sinun tulee osallistua rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka rakennusarkkitehtikoulutuksen hakukohde sinulla on hakulomakkeella ylimpänä hakutoiveena. Huomaa, että saatat tehdä tekniikan valtakunnallisen valintakokeen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen eri ammattikorkeakouluissa riippuen hakutoiveittesi järjestyksestä!

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta voit saada enintään 50 pistettä. Kokeen alin hyväksytty pistemäärä on 25 pistettä. Kummastakin kokeesta on saatava hyväksytty tulos, jotta voit tulla valituksi.

Edellisten vuosien rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeiden parhaita töitä on julkaistu Metropolian nettisivuilla.

Valinta- ja soveltuvuuskokeen tulokset ovat voimassa kyseisen haun ajan.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.