Hyppää pääsisältöön

Puu- ja vähähiilisen rakentamisen täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3-45 opintopistettä

Toteutusaika

lokakuu 2021- joulukuu 2023, vaihtuvat opintojaksot

Hakuaika

6.6.2022-18.12.2023

Hinta

Koulutus on OKM:n rahoittama ja maksuton osallistujille.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Rakentaminen

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule täydentämään osaamistasi puu- ja vähähiilisestä rakentamisesta!

Opintojen kokonaistarjonta on 45 op, joista opiskelija voi valita haluamansa määrän. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Koulutus toteutetaan Karelia AMK:n, Xamk:n ja TAMKin yhteistyönä. Kunkin korkeakoulun toteuttamassa opintokokonaisuudessa laajennat ammattiosaamistasi puurakentamisesta ja vähähiilisestä rakentamisesta. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu täällä Tampereen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuuksille. Karelian ja XAMK:n opintokokonaisuuksiin voit tutustua paremmin alla olevasta linkistä.

Opintojen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuus tarjoaa työelämässä oleville rakennusalan toimijoille täydennyskoulutusta puurakentamiseen, tietomallintamiseen, rakennusten ja rakentamisen päästöjenhallintaan sekä rakennuttamiseen.  

Puurakentamiseen liittyy paljon esivalmistusta ja teollisia prosesseja, joiden tuntemus on lähtökohta onnistuneelle toteutukselle. Tietomallintaminen luo edellytykset teolliselle puurakentamiselle. Myös rakennuttajien tulee tuntea teollisen puurakentamisen toimintatavat.  

Vähähiilisen rakentamisen osa-alueessa perehdytään rakennusten elinkaariarviointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa nykyisen insinöörikunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti. 

Toteutus tapahtuu verkossa ja sopii työssäkäyville. 

Tutkinto-opiskelijoita ei huomioida opiskelijoiksi näihin opintoihin. 


Tampereen ammattikorkeakoulu 2023 tarjonta:

Puurakennusten rakennuttaminen 3 op 13.1- 17.3. 2023 Seuraava toteutus syksyllä 2023

Suunnittelun ohjaus puurakennushankkeessa 3 op 22.8.2022- 18.12. 2023 Non-stop

Teollinen puuelementtirakentaminen Suomessa 3 op 22.8.2022- 18.12.2023 Non- stop

Talotekniikka puurakennuksissa 3 op 24.10.-31.12.2022 Päättynyt

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Koulutuksen vastuuopettajat TAMKissa

Hannu Kauranen, hannu.kauranen [at] tuni.fi (hannu[dot]kauranen[at]tuni[dot]fi) 

Tero Markkanen, tero.markkanen [at] tuni.fi (tero[dot]markkanen[at]tuni[dot]fi) 

 

Karelia-ammattikorkeakoulu:

Syksy 2023

Ilmastonmuutos ja rakentaminen 1 op Nonstop 1.9. alkaen
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 3 op Nonstop1.9. alkaen
Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ja niiden laadinta 1 op
Rakentamisen ympäristövaikutukset ja lainsäädäntö 2025, 3 op

Keväällä 2023 toteutuneet muut opintojaksot

Rakennusten hiilitaselaskenta ja päästöjen pienentämisen keinot 3 op
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3 op
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4 op
Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4 op
Rakennusten LCA-laskennan perusteet 3 op Nonstop
Rakennusten energiatehokkuus 3op
Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ja niiden laadinta 1 op

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Rakentamistalous 5 op Nonstop
Sopimustekniikka 3 op Nonstop
Massiivipuulevyrakenteet 3 op Nonstop
Puurakenteet ja paloturvallisuus 3 op Nonstop

Kokonaistarjontaan pääset tutustumaan ja ilmoittautumaan Karelian AMK:n verkkosivuilla:

https://karelia.fi/taydennyskoulutus/hiilineutraalirakentaminen/ 

Kohderyhmä  

Koulutus on suunnattu rakennusalan osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Opinnot kootaan eri kohderyhmille sopiviksi kokonaisuuksiksi, jolloin täydennyskoulutuksen osioita voivat suorittaa rakennusinsinöörit, arkkitehdit, rakennusarkkitehdit, rakennusmestarit, talotekniikan ja ympäristötekniikan insinöörit.  

Koulutuksen opinnoista kootaan tarjontaa rakennuttajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Koulutus soveltuu myös erinomaisesti  FISEn pätevyyksiä hakeville suunnittelijoille, joilta puuttuvat vaativan puurakentamisen pätevyyden saamiseksi edellytetyt insinööriopinnot.