Hyppää pääsisältöön

Puu- ja vähähiilisen rakentamisen täydennyskoulutus

Tampereen korkeakouluyhteisö

Laajuus

3-45 opintopistettä

Toteutusaika

lokakuu 2021- joulukuu 2023, vaihtuvat kurssit

Hinta

Koulutus on OKM:n rahoittama ja maksuton osallistujille.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Rakentaminen

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule täydentämään osaamistasi puu- ja vähähiilisestä rakentamisesta!

Opintojen kokonaistarjonta on 45 op, joista opiskelija voi valita haluamansa määrän. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Koulutus toteutetaan Karelia AMK:n, Xamk:n ja TAMKin yhteistyönä. Kunkin korkeakoulun toteuttamassa opintokokonaisuudessa laajennat ammattiosaamistasi puurakentamisesta ja vähähiilisestä rakentamisesta.  Kokonaistarjontaan pääset tutustumaan Karelian AMK:n verkkosivuilla: https://karelia.fi/taydennyskoulutus/hiilineutraalirakentaminen/

Opintojen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuus tarjoaa työelämässä oleville rakennusalan toimijoille täydennyskoulutusta puurakentamiseen, tietomallintamiseen, rakennusten ja rakentamisen päästöjenhallintaan sekä rakennuttamiseen.  

Puurakentamiseen liittyy paljon esivalmistusta ja teollisia prosesseja, joiden tuntemus on lähtökohta onnistuneelle toteutukselle. Tietomallintaminen luo edellytykset teolliselle puurakentamiselle. Myös rakennuttajien tulee tuntea teollisen puurakentamisen toimintatavat.  

Vähähiilisen rakentamisen osa-alueessa perehdytään rakennusten elinkaariarviointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa nykyisen insinöörikunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti. 

Toteutus tapahtuu verkossa ja sopii työssäkäyville.  

 

Syksyllä 2022 alkavat opintojaksot TAMK:

Puurakennusten rakennuttaminen 3 op 22.8- 24.10. 2022 

Suunnittelun ohjaus puurakennushankkeessa 3 op 22.8.- 31.12. 2022 Non-stop

Talotekniikka puurakennuksissa 3 op 24.10.-31.12.2022

Teollinen puuelementtirakentaminen Suomessa 3 op. 22.8.- 31.12.2022 Non- stop - ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa myöhemmin

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Koulutuksen vastuuopettajat TAMKissa

Hannu Kauranen, hannu.kauranen [at] tuni.fi 

Tero Markkanen, tero.markkanen [at] tuni.fi 

 

Kohderyhmä  

Koulutus on suunnattu rakennusalan osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Opinnot kootaan eri kohderyhmille sopiviksi kokonaisuuksiksi, jolloin täydennyskoulutuksen osioita voivat suorittaa rakennusinsinöörit, arkkitehdit, rakennusarkkitehdit, rakennusmestarit, talotekniikan ja ympäristötekniikan insinöörit.  

Koulutuksen opinnoista kootaan tarjontaa rakennuttajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Koulutus soveltuu myös erinomaisesti  FISEn pätevyyksiä hakeville suunnittelijoille, joilta puuttuvat vaativan puurakentamisen pätevyyden saamiseksi edellytetyt insinööriopinnot.