Hyppää pääsisältöön

Psykologian maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Kouluttaudu ihmismielen ja toiminnan asiantuntijaksi

Psykologista tietoa sovelletaan useissa eri tieteissä.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Psykologian maisteri

Suunniteltu kesto

2,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

150 op

Kaupunki

Tampere

Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä ja sillä on yhtymäkohtia useisiin eri tieteisiin. Psykologista tietoa sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöihin. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista.

Opiskelussa tarvitaan teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Myös vuorovaikutustaidot korostuvat ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa.  

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä.

Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä. Heistä valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina, konsultteina tai rekrytointi ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.