Hyppää pääsisältöön

Motivaatiokirje

Kun haet Tampereen yliopistoon suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (maisteriohjelmat), sinulta pyydetään sähköisen hakulomakkeen liitteeksi motivaatiokirje. Myös siirtohaussa tai avoimen väylän haussa hakevilta pyydetään osassa hakukohteista liitteeksi motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi tutkinnon suorittamiseen. Tämän lisäksi motivaatiokirjeen avulla halutaan selvittää, minkälaisia opintovalintoja aiot alustavasti tehdä ja miten koulutus mielestäsi tukee tieteellisiä tai ammatillisia tavoitteitasi. Kirjeen suositeltava pituus on 1-2 sivua ja se tulee kirjoittaa itsenäisesti. Tarkempaa ohjeistusta tämän ohjesivun lisäksi ei ole saatavilla. Jos haet useampaan hakukohteeseen Tampereen yliopistossa, huomioi nämä kaikki samassa motivaatiokirjeessä.

Huom! Tälle sivulle päivitetään kevään 2023 hakua koskevat tiedot lokakuun loppuun mennessä.

Pohdi motivaatiokirjeessäsi ainakin seuraavia asioita

 • Miksi päätit hakea nimenomaan tähän koulutukseen?
 • Miten koulutustaustasi sopii mielestäsi pohjaksi koulutukseen, johon haet?
 • Millaiset opiskelutottumukset sinulla on? Kuvaa omia opiskelutaitojasi ja –tapojasi (esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja miten omaksut opiskeltavaa sisältöä?)
 • Tutustu opinto-oppaisiin. Millaisia opintovalintoja suunnittelet tekeväsi ja millä aikataululla suorittaisit opintoja?
 • Opetusta järjestetään pääasiassa päiväsaikaan. Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja esimerkiksi työn vaatimukset ottaen huomioon tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan.*
 • Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen? Millä tavoin uskot, että tämän alan opiskelu tukee ammatillisia tai tieteellisiä tavoitteitasi?

Jos haet ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelmat), kerro lisäksi

 • Jos olet jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, perustele miten hakemasi tutkinnon opinnot tuottavat sinulle sellaista aidosti uutta osaamista, jota et pystyisi hankkimaan esimerkiksi avoimen yliopiston opinnoilla tai täydennyskoulutuksella
 • Jos olet jo miettinyt lopputyön aihetta tai sisältöä (Pro gradu- tai diplomityö), kerro niistä lyhyesti
 • Jos sinulla on hakemaasi alaan liittyvää työkokemusta, kerro siitä lyhyesti

*Kandidaatin tutkinnon osalta 3 vuotta, maisteri-/DI-/arkkitehtitutkinnon osalta 2 vuotta (pl. psykologian maisterin tutkinto 2,5 vuotta).

Porin johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelman hakijoille osoitetut lisäkysymykset:

Opetus tässä ohjelmassa on suunniteltu ensisijaisesti opintojen aikaisen työssäkäynnin mahdollistamiseksi, ja opinnot edellyttävät vain 1-2 lähipäivän/kk verran läsnäoloa.

 • Oletko suunnitellut opiskelevasi työn ohessa vai päätoimisesti? Jos opiskelet työn ohessa, kuvaile työtilannettasi. Kuinka joustava se on ja miten se mahdollistaa tutkinto-opiskelun? Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja työsi vaatimukset ottaen huomioon tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan*?
 • DI-opinnot ovat vaativia ja aikaa vieviä. Yleensä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen (vastaa n. 133h työmäärää). Jos yhdessä periodissa sinulla on esimerkiksi kaksi kurssia, vastaa se työmäärältään n. 20-40h/vko. Miten elämäntilanteesi mahdollistaa opintojen suorittamisen seuraavien 2-4- vuoden aikana?
 • Täydentäviksi opinnoiksi määritetään pohjatutkinnosta riippuen mm. matematiikkaa. Kuvaile valmiutesi matematiikan opintojen, tietotekniikan opintojen ja teknisten opintojen suorittamiseen. Jos haet esim. muulla kuin tekniikan alan tutkinnolla, osa täydentävistä opinnoista on suoritettava Tampereen opetustarjonnasta. Nämä edellyttävät pääosin päivisin läsnäoloa, joten motivaatiokirjeessä on selvitettävä, miten aiot kyseiset opinnot suorittaa. (Fysiikan opetusta ei ole tarjolla Porissa.)
Opiskelijoita Tampereella.

Lisätietoa maisteriohjelmiin hakemisesta, avoimen väylän hausta ja siirtohausta