Motivaatiokirje

Kun haet Tampereen yliopistoon suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (maisteriohjelmat), sinulta pyydetään sähköisen hakulomakkeen liitteeksi motivaatiokirje. Myös siirtohaussa tai avoimen väylän haussa hakevilta pyydetään osassa hakukohteista liitteeksi motivaatiokirje.

Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi tutkinnon suorittamiseen. Tämän lisäksi motivaatiokirjeen avulla halutaan selvittää, minkälaisia opintovalintoja aiot alustavasti tehdä ja miten koulutus mielestäsi tukee tieteellisiä tai ammatillisia tavoitteitasi.

Kirjeen suositeltava pituus on 1-2 sivua ja se tulee kirjoittaa itsenäisesti. Tarkempaa ohjeistusta tämän ohjesivun lisäksi ei ole saatavilla. Jos haet useampaan hakukohteeseen Tampereen yliopistossa, huomioi nämä kaikki samassa motivaatiokirjeessä.

Pohdi motivaatiokirjeessäsi ainakin seuraavia asioita:

  • Miksi päätit hakea nimenomaan tähän koulutukseen?
  • Miten koulutustaustasi sopii mielestäsi pohjaksi koulutukseen, johon haet?
  • Millaiset opiskelutottumukset sinulla on? Kuvaa omia opiskelutaitojasi ja –tapojasi (esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja miten omaksut opiskeltavaa sisältöä?)
  • Tutustu opinto-oppaisiin. Millaisia opintovalintoja aiot alustavasti tehdä ja millä aikataululla suorittaisit opintoja?
  • Opetusta järjestetään pääasiassa päiväsaikaan. Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja esimerkiksi työn vaatimukset ottaen huomioon tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan.*
  • Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen? Millä tavoin uskot, että tämän alan opiskelu tukee ammatillisia tai tieteellisiä tavoitteitasi?

Jos haet ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelmat), kerro lisäksi:

  • Jos olet jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, perustele miten hakemasi tutkinnon opinnot tuottavat sinulle aidosti uutta osaamista
  • Jos olet jo miettinyt lopputyön aihetta tai sisältöä (Pro gradu- tai diplomityö), kerro niistä lyhyesti
  • Jos sinulla on hakemaasi alaan liittyvää työkokemusta, kerro siitä lyhyesti

Huom! Hakukohteella Johtaminen ja tietotekniikka, Pori on oma, erillinen ohjeistuksensa motivaatiokirjeestä.

*Kandidaatin tutkinnon osalta 3 vuotta, maisteri-/DI-/arkkitehtitutkinnon osalta 2 vuotta (pl. psykologian maisterin tutkinto 2,5 vuotta).