Hyppää pääsisältöön
Nainen roikkuu kuntoilutelineessä ulkona.

Monialaisen kuntoutuksen ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntoutuspalvelujen kehittäjäksi

Kuntoutuksen monialainen tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet asiantuntijatyöhön sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmässä.

Koulutustyyppi

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Opit hankkimaan ja tuottamaan näyttöön perustuvaa tietoa kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta terveyteen ja hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn sekä osallistumisen mahdollisuuksiin. Opit arvioimaan kriittisesti kuntoutuspalvelujen kehittämistarpeita ja toimimaan palveluiden monialaisessa kehittämistyössä.

Tarkastelet kuntoutuspalveluja ja niiden kehittämistä asiakaslähtöisesti. Tunnet kuntoutusteknologiaa ja osaat hyödyntää monipuolisesti erilaisia kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä. Saat valmiuksia kansalliseen ja kansainväliseen verkostotyöhön ja monialaisten kuntoutusprosessien johtamiseen.

Reetta Kuntonen-Petäjäniemi TAMKin pääkampuksen lumisella pihalla.

Olen innokas ideoimaan ja visioimaan. Koen, että osaan nyt paremmin viedä ideoitani eteenpäin esimerkiksi esihenkilölleni. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että matka oli työläs, mutta hyvä – sain enemmän kuin osasin odottaa.

Moniammatillisuus työmuotona on kuin silta kahden työntekijän välillä. Tälle sillalle astutaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla, jossa eri alojen ammattilaiset kunnioittavat toistensa asiantuntijuutta. Silloin siltojen päät eivät ole rajoja vaan yhdyspintoja, jotka ylitetään yhteistyössä.

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä vastuuopettaja Marja-Leena Lähteenmäkeen, marja-leena.lahteenmaki(at)tuni.fi. Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.