Nainen roikkuu kuntoilutelineessä ulkona.
Tutkinto-ohjelma

Monialaisen kuntoutuksen ylempi tutkinto-ohjelma

Kuntoutuspalvelujen kehittäjäksi

Kuntoutuksen monialainen tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet asiantuntijatyöhön sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmässä.

Opit hankkimaan ja tuottamaan näyttöön perustuvaa tietoa kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta terveyteen ja hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn sekä osallistumisen mahdollisuuksiin. Opit arvioimaan kriittisesti kuntoutuspalvelujen kehittämistarpeita ja toimimaan palveluiden monialaisessa kehittämistyössä.

Tarkastelet kuntoutuspalveluja ja niiden kehittämistä asiakaslähtöisesti. Tunnet kuntoutusteknologiaa ja osaat hyödyntää monipuolisesti erilaisia kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä. Saat valmiuksia kansalliseen ja kansainväliseen verkostotyöhön ja monialaisten kuntoutusprosessien johtamiseen.