Hyppää pääsisältöön

Reetta Kuntonen-Petäjäniemi: Monialaisen kuntoutuksen YAMK-opinnot auttoivat kehittymään asiantuntijana

Julkaistu 24.1.2024
,
päivitetty 24.1.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Reetta Kuntonen-Petäjäniemi TAMKin pääkampuksen lumisella pihalla.
Reetta Kuntonen-Petäjäniemi suoritti monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkinnon Tampereen ammattikorkeakoulussa, koska halusi päivittää opistotasoisen tutkintonsa ja saada lisää valmiuksia asiantuntijana toimimiseen.

Reetta Kuntonen-Petäjäniemi valmistui fysioterapeutiksi 30 vuotta sitten. Tällä hetkellä hän toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen Kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen fysiatrian vastuuyksikössä psykofyysisen fysioterapian asiantuntijatoimessa.

– Nykyisestä työstäni 20 prosenttia on asiantuntijatyötä. YAMK-opinnoilla halusin ennen kaikkea laajentaa ja syventää osaamistani asiantuntijana, hän kertoo.

Monialainen opiskelijaryhmä ja laaja kurssitarjonta antoisia

Kuntonen-Petäjäniemi aloitti YAMK-opinnot tammikuussa 2021. Opintoihin kuului muutamia lähipäiviä kuukaudessa sekä kokonaan etänä suoritettavia kursseja.

– Alkuun myös lähipäivät olivat koronan vuoksi etänä, mutta onneksi siitä päästiin ja saimme kokoontua yhteen. Ryhmässä oli erittäin hyvä henki ja laajasti osaamista eri aloilta, mikä toi esimerkiksi ryhmätöihin uuden oppimista ja innovatiivisuutta, Kuntonen-Petäjäniemi toteaa. 

Syventävät ammattiopinnot vahvistivat asiantuntijuuden kehittymistä ja vapaavalintaiset kurssit taas auttoivat oman ajattelun syventämisessä sekä laajemman näkökulman kehittymisessä.

– Vapaasti valittavista ja vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista löysin juuri niitä aihealueita, joita omassa osaamisessa halusin kasvattaa. Itselle antoisimpia olivat artikkelin kirjoittamista kirjallisuuskatsauksen perusteella käsittelevä kurssi sekä Ajattelu voimavaraksi -kurssi. Niitä voin suositella kaikille YAMK-opiskelijoille.

Opinnäytetyölle kannattaa varata aikaa

Kuntonen-Petäjäniemi suoritti tutkinnon puolessatoista vuodessa ja valmistui kesällä 2023.

– Jo opintoihin haettaessa piti miettiä kehityskohteita omaan työhön liittyen sekä myös omaa ajanhallintaa opintojen aikana. Se todella avasi silmiä opiskelun vaatimuksista omalle ajankäytölle. Tästä kannattaakin mielestäni keskustella perheen kanssa jo etukäteen. Itse hyödynsin myös muutamaan otteeseen opintovapaita.

Erityisesti opinnäytetyöhön ja sen aiheeseen kannattaa Kuntonen-Petäjäniemen mielestä paneutua ja varata aikaa.

– Opinnäytetyö on iso ponnistus ja on tärkeää, että se palvelee omaa työtä ja sen kehittämistä.  Aihetta kannattaa miettiä rauhassa ja käyttää tarvittaessa opintoihin se puoli vuotta pitempään, minkä opinto-oikeus sallii, Kuntonen-Petäjäniemi suosittelee.

Monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkinnossa opinnäytetyö tehtiin pareittain. Kuntonen-Petäjäniemen ja hänen parinsa työn tavoitteena oli tuottaa tietoa asiakaslähtöisestä kohtaamisesta kuntoutuksen kentällä sekä toteuttaa aiheesta verkkokurssi. Verkkokurssi jäi vielä käsikirjoitukseksi, mutta kurssin toteuttaminen on tekijöillä jo suunnitteilla.

Opinnot antoivat osaamista ja rohkeutta asiantuntijatyöhön   

Opiskelu monialaisessa ryhmässä auttoi Kuntonen-Petäjäniemeä paremmin ymmärtämään monialaisen kuntouksen ja moniammatillisen työskentelyn merkitystä. Myös opintojen tärkein tavoite, eli oman asiantuntijaroolin vahvistuminen, toteutui.

– Opinnot auttoivat minua sisäistämään paremmin sen, mitä asiantuntijuus omassa työssäni on ja miten voin sitä kehittää. Sain myös lisää varmuutta yhteiskehittämiseen. Parhaillaan ohjaan työparini kanssa avointa keskustelu- ja yhteiskehittämisryhmää, jossa voin hyödyntää oppimaani, Kuntonen-Petäjäniemi sanoo.

Opiskelu auttoi myös oman ajattelun kiteyttämisessä.

– Olen innokas ideoimaan ja visioimaan. Koen, että osaan nyt paremmin viedä ideoitani eteenpäin esimerkiksi esihenkilölleni. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että matka oli työläs, mutta hyvä – sain enemmän kuin osasin odottaa, Kuntonen-Petäjäniemi kiteyttää YAMK-opintomatkansa.

Hae mukaan TAMKin syksyllä 2024 alkaviin monialaisen kuntoutuksen YAMK-opintoihin. Haku on avoinna 13.3.–27.3.2024.

Lue koulutuksen esittely: Monialaisen kuntoutuksen ylempi tutkinto-ohjelma

Tutustu koulutukseen ja hae: Opintopolku.fi

 

Teksti: Helena Pekkarinen
Kuva: Emmi Suominen