Hyppää pääsisältöön

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Luvut hallitsevat maailmaa - opi hallitsemaan lukujen maailmaa

Teknologian nopea kehitys korostaa tarvetta ymmärtää ja kykyä hyödyntää matemaattista ja tilastotieteellistä tietoa monilla eri aloilla. Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin osaajilla on kysyntää laajasti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tule opiskelemaan tulevaisuuden tekijäksi!

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Matematiikalla ja tilastollisella data-analyysilla on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä. Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy opintosuuntansa mukaisesti matemaattisen teoriatiedon (erityisesti abstrakteja rakenteita silmällä pitäen) tai tilastollisen data-analyysin menetelmäosaamisen syventämiseen.

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Maisteriopinnoissa on neljä vaihtoehtoista opintosuuntaa:

  • Matematiikka eli ns. yleinen opintosuunta
  • Matematiikan aineenopettaja  
  • Tietotekniikan matematiikka  
  • Tilastollinen data-analyysi (Statistical Data Analytics)

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteritutkinnon valinnaisissa opinnoissa voi tehdä omiin tavoitteisiin sopivia opintojakso- ja sovellusaineiden valintoja ja hankkia laajan osaamisen erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoihin.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa. Matemaatikon ja tilastollisen data-analyysin osaajan yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, datatieteen yritykset ja eri yritysten data-analytiikkatiimit, finanssiala mukaan lukien vakuutusyhtiöt ja pankit, lukuisat eri teollisuuden alojen yritykset, IT-alan yritykset, tutkimuslaitokset sekä julkiset data-analyysin toimijat kuten tilastokeskukset ja julkishallinnon eri tasot. Tervetuloa joukkoomme!