Hyppää pääsisältöön

Luokanopettaja, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Opettamisen ilo on elämänmittainen ilo

Syvennä oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttasi. Kehitä yhteiskunnallisen ajattelusi valmiuksia.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavista luokanopettajan maisteriopinnoista valmistuessasi saat kelpoisuuden luokanopettajaksi perusopetuksen vuosiluokille 1-6. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit opiskella itsellesi myös aineenopettajan kelpoisuuden. Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Opinnoissa syvennät oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttasi. Saat vahvan teoreettisen pohjan ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaasi tieteellisesti. Opinnoissa tuetaan jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellistä ja ammatillista kehittymistäsi sekä kehitetään yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelusi valmiuksia.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisältyy kasvatustieteiden sisällöllisiä ja metodologisia opintoja, pro gradu -tutkielma sekä harjoittelua. Kasvatustieteiden opintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot. Harjoittelussa syvennät pedagogista ymmärrystäsi, yhteisöllistä työotettasi sekä harjaannut tutkivaan ja projektimuotoiseen työtapaan.

Tutkintoon sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia. Sinulle on tarjolla Tampereen korkeakouluyhteisön laaja opetustarjonta. Tutkinnon aikana voit suorittaa opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Tervetuloa luokanopettajan maisteriopintoihin!