Kokoustila
Tutkinto-ohjelma

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Myyntiosaaminen

Kokoustila

B-to-B-myynnin asiantuntijaksi

Tähtää tulevaisuuteen – opiskele myyntityön osaajaksi ja kehittäjäksi.

Myyntiosaamisen tradenomina sinulla on ajantasainen perusosaaminen liiketalouden eri alueista. Kartutat erityisosaamista B-to-B-myyntityössä sekä kansainvälisten toimintojen johtamisessa ja esimiestyössä. Osaat toimia monikulttuurisissa verkostoissa, työskentelet innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja, osaat kehittää omaa sekä työyhteisösi osaamista. 

Mahdollisia työtehtäviäsi ovat asiantuntijamyyjä, myyntitiimin esimies, myyntipäällikkö tai myyntijohtaja eri toimialoilla. Opintojen aikana saat vastauksen siihen, miten liiketoimintaa kehitetään digitaalisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Yritysprojektien, tapahtumien ja harjoittelun kautta luot omaa verkostoa yritysmaailmaan. Opiskelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa valmentajan tuella. Lähitapaamisia on kaksi päivää kuukaudessa (torstai, perjantai), lisäksi opiskelet verkossa ja itsenäisesti. Kansainvälisyys on osa opintojasi, ja voit tehdä harjoittelun ulkomailla tai lähteä vaihto-opiskelijaksi. 
 

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Multimodaali

Osaamistavoitteet

Myyntiosaamiseen painottuvassa liiketalouden monimuotokoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa sinusta monipuolinen, yhteistyökykyinen ja kielitaitoinen liiketalouden tradenomi. Koulutuksessa painotetaan B to B -myyntityön osaamista, mutta opintojen aikana saat laajat tiedot ja taidot liiketalouden alan monipuolisiin työtehtäviin ja yrittäjyyteen.

Opiskelu perustuu valmennuspedagogiikkaan, ja tukenasi ovat oma valmentajasi sekä valmennusryhmäsi. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi kartutat kielitaitoa sekä ICT-taitoja. Osallistut lähi- ja verkkotapaamisiin ja opiskelet itsenäisesti. Omaan työhösi liittyvät kehittämishankkeet tukevat oppimistasi.

Myyntiosaamiseen painottuvasta koulutuksesta valmistuvilla tradenomeilla on taitoa kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön näkökulmasta. Sinulla on hyvät edellytykset liiketoimintaosaamista vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjyyteen. Olet kehityshenkinen sekä tiimityötaitoinen ja omaat hyvät digitaaliset taidot.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa on englanninkielisiä osioita ja materiaaleja.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Opiskelu perustuu valmennuspedagogiikkaan, jolloin sinulla ovat tukenasi oma valmentaja ja valmennusryhmä. Lähitapaamiset ovat kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan (pääsääntöisesti to - pe klo 8 - 17). Ohjattuja verkkotapaamisia on yhtenä iltana viikossa. Etäopiskelu on itsenäistä opiskelua kirjallisuuden ja erilaisten oppimistehtävien avulla sekä verkossa tapahtuvaa opiskelua hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja etäyhteyttä. Voit kytkeä opinnot omaan työhösi muun muassa projektien, kehittämistehtävien, opinnäytetyön ja harjoittelun avulla.

Voit hyväksilukea aikaisemmin suorittamiasi soveltuvia korkeakouluopintoja ja aiempaa osaamista. Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea harjoittelu tai suorittaa se omassa työssäsi, jos työ on koulutuksen alalta ja se on tradenomiopintojen tasoista.

Opintojaksojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin tutkimalla opetussuunnitelmaa

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kolmantena vuonna valitaan oma erikoistumisala joko Kansainvälistymisen mahdollisuudet tai Johtaminen ja esimiestyö -moduulien avulla.

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta, mutta suoritusaika voi olla lyhempikin riippuen aiemmasta osaamisestasi tai nopeammasta opintojen etenemisestä.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hallitset alan tärkeimpien menetelmien ja it-työkalujen käytön sekä osaat toimia ryhmän jäsenenä ja vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti. 

Toisen opintovuoden jälkeen osaat kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Osaat hyödyntää erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja hallitset tuloksellisen myyntityön periaatteet. Tunnet liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön ja taloushallinnon perusteet sekä osaat viestiä opiskelemillasi kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Sinulla on hyvät digitaaliset valmiudet ja osaat toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen osaat toimia myyntityön ammattilaisena ja kehittäjänä. Valintasi mukaan osaat edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai osaat toimia johtamis- ja esimiestehtävissä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiuksiasi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Opinnäytetyön aiheen hankit itse.

Opinnäytetyö voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätyönä ja se voi olla eri aloja integroiva, mutta aiheen tulee kuitenkin liittyä koulutukseen.

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin.

Uramahdollisuudet

Tradenomin tutkinto-ohjelma on laaja-alainen. Valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön, johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta. Sinulla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinulla on mahdollisuus tutkinnon suoritettuasi hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta tutkinnon jälkeen.

Koulutus antaa mahdollisuuden jatkaa opintoja esimerkiksi yliopistojen maisteriohjelmissa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Paula Lammiseen, paula.lamminen(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Hakukohde

Aloituspaikat

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Myyntiosaaminen, monimuotototeutus

20

Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta ja työkokemuksesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

70 pistettä

Työkokemus

30 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valintakokeesta voi saada enintään 70 pistettä. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. työkokemuspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. arvonta

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakoe

Liiketalouden monimuotototeutuksen valtakunnallinen valintakoe pidetään 22.5.2019. Kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3-6 tuntia. Ryhmähaastattelu voi olla joko ennen kirjallista osaa kello 9.00 alkaen tai sen jälkeen kello 14 alkaen.

Valintakokeesta voi saada enintään 70 pistettä. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä, jotta voit tulla valituksi. Sinun on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakokeesi hylätään.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen noin viikko ennen valintakoetta. Sinut kutsutaan liiketalouden alan monimuotototeutuksista ylimpänä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Kokeessa on käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, josta saat kutsun valintakokeeseen.

Valintakoeyhteistyö

TAMK on mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden valtakunnallisen valintakokeen.

Ennakkoaineisto

Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on luettavissa 18.4.-22.5.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.