Hyppää pääsisältöön

Sari Raikaa: Myyntiosaamisen opinnot antoivat uutta suuntaa uralleni

Julkaistu 13.2.2023
,
päivitetty 13.2.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
SAri Raikaa_TAMK_opiskelijatarina
Sari Raikaa valmistui TAMKista myyntiosaamisen monimuotototeutuksesta tradenomiksi joulukuussa 2022. Myyntitehtävissä toimineelle Raikaalle opinnot antoivat rohkeutta ja osaamista omien uratavoitteiden toteuttamiseen.

Kuka olet?

Asun Helsingissä ja työskentelen tällä hetkellä asiantuntijana B2B-myynnin parissa Great Place To Workilla.

Mikä sai sinut innostumaan myyntiosaamisen tradenomitutkinnon opiskelusta?

Olen tehnyt pitkän uran kuluttajatuotteiden myynnin parissa. Kokemusta oli kertynyt muun muassa HR-tehtävistä, esihenkilötyöstä, myynnistä, myyntivalmentamisesta, tuotekoulutuksista sekä kampanja- ja tapahtumasuunnittelusta. Koin tarvetta kehittää osaamistani ja hakea uutta suuntaa uralle. Tradenomiopinnot tuntuivat selkeältä stepiltä vahvistaa näitä tavoitteitani.

Koska halusin suorittaa opinnot työn ohella, rajautuivat vaihtoehdot heti alussa opiskelupaikan suhteen monimuotona toteutettaviin opintoihin. Löysin ilokseni TAMKin myyntiosaamisen tradenomiopinnot. Ajatukseni tradenomiopinnoista toteutuivat syksyllä 2020, kun aloitin TAMKissa myyntiosaamisen tradenomiopinnot.

Millaista opiskelu oli?

Opiskelu oli uuteen hyppäämistä, sillä edellisistä opinnoistani oli vierähtänyt jo lähes vuosikymmen. Perheellisenä opinnot vaativat arjen uudelleen aikatauluttamista ja asioiden priorisointia. Joustavuutta opintoihin toi mahdollisuus suorittaa opintoja etänä, vain päivä tai pari kuukaudessa vaati läsnäoloa kampuksella. Matka Helsingistä Tampereelle taittui sukkelaan junalla kerran kuukaudessa. Parasta opinnoissa oli uuden oppimisen lisäksi upeat opiskelukaverit, joiden tuella ja kannustuksella taklasin pahimmat haasteet.

Millaisia kokemuksia sinulla on opintoihin sisältyvästä harjoittelusta?

Myynnin parissa tehdyn uran ja kertyneen osaamiseni myötä sain hyväksi luettua opintoihini kuuluneen harjoittelun. Opiskelujen edetessä opin reflektoimaan työssä oppimaani uudella tavalla ja arvostamaan kertynyttä ammattitaitoa entistä enemmän.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyöni tein sisäisestä viestinnästä osana työntekijäkokemusta, joka yllättäen liittyikin melko läheisesti niiden teemojen pariin, joiden äärelle uudessa työssäni päädyin.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/750027

Mikä on tradenomitutkinnon merkitys omalle urallasi?

Opintojen myötä opin paljon uutta. Sain runsaasti tukea kaikelle matkan varrella työelämästä kertyneelle käytännön osaamiselle. Ammattitaitoni vahvistui ja valmistumiseni jälkeen olen päässyt todella monipuolisesti hyödyntämään osaamistani uudessa työssäni. Oivallus siitä, että kaikenlaisilla taustoilla voi menestyä työuralla toi lisää rohkeutta omien unelmien tavoitteluun.

Kenelle suosittelisit myyntiosaamisen opintoja TAMKissa?

Jos myyntityö ja ihmisten parissa työskentely kiehtoo, suosittelen myyntiosaamisen opintoja ikään katsomatta. Kohtasin opinnoissani laajasti eri aloilta lähtöisin olleita ja aikuisiällä opintonsa aloittaneita huippuammattilaisia. Kannustan hakeutumaan yhteen parhaista myynnin opintoja tarjoavista ammattikorkeakouluista eli TAMKiin.