Hyppää pääsisältöön

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

12-15 opintopistettä

Toteutusaika

10.10.2024 - 9.5.2025

Hakuaika

12.2.2024-15.9.2024

Hinta

15 op 2500 € ja 12 op 1930 € (sis. alv 24 %)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Opi hoitamaan ja ehkäisemään lantionpohjan toimintahäiriöitä moniammatillisesti.

Täydennyskoulutus auttaa sinua ja työyhteisöäsi hoitamaan ja ennaltaehkäisemään lantionpohjan toimintahäiriöitä kansallisten ja kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä terveysalan ammattilaisten asiantuntemusta lantionpohjantoimintahäiriöiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta moniammatillisesta näkökulmasta. Koulutuksen aikana käydään läpi muun muassa erilaisia lantionpohjan häiriöitä, lantionpohjan kipua ja seksuaalisuuden huomioimista lantionpohjan ongelmia hoitaessa. Asiantuntemuksen vahvistumisen tavoitteena on tukea työyhteisön ja yhteistyöverkostojen moniammatillista toimintaa potilaan hoidossa kansallisten sekä kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti.

Koulutuksesta on kaksi räätälöityä toteutusta:

Fysioterapeuttien toteutus

Sairaanhoitajien toteutus

Fysioterapeuteille koulutuksen laajuus on 15 op

Teema 1. Lantionpohjan yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden hoito, 3 op

Tavoite

 • hyödyntää lantionpohjan toimintahäiriöihin haastattelu- ja tutkimuslomakkeita
 • tutkimustulosten perusteella osaa antaa ohjauksen ja konservatiivisen hoidon diagnoosiin ja haastattelulomakkeisiin perustuen
 • soveltaa hoitosuosituksia potilastapaukseen (virtsankarkailu)
 • fysioterapeutit osaavat käyttää yleisimpiä lantionpohjan mittausmenetelmiä
 • tietävät fysioterapeuttisten suositusten sähköhoidon indikaatiot
 • ymmärtää eri biopalaute-menetelmien eron lantionpohjan fysioterapiassa
 • osaa käyttää EMG-biopalautemenetelmää lantionpohjan toiminnan mittaamisessa
 • osaa arvioida lantionpohjan ja syvien vatsalihasten yhteistyön puhtauden
 • osaa valita oikean fysioterapeuttinen sähköhoidon lantionpohjan toimintahäiriön hoitamiseksi

Lähipäivien lisäksi teemaan kuuluu kaikille yhteinen verkkokurssi lantionpohjan toimintahäiriöistä, tutkimisesta ja itsehoidosta.

Teema 2. Lantionpohja osana vatsakapselin toimintaa, 2 op 

Tavoite

 • raskauden, synnytyksen ja ylipainon vaikutukset vatsakapselin toimintaan
 • vatsakapselin anatomian, fysiologian ja toiminnan 
 • tunnistaa suoran vatsalihaksen erkauman
 • palpoida vatsan alueen ja arvioida lihastoimintaa
 • huomioida sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa vatsakapselin toimintahäiriöt
 • käyttää ultraääntä ohjatuissa vatsakapselin harjoitteissa
 • arpikäsittelymenetelmät
 • raskaana olevan ja synnyttäneen liikuntasuositukset
 • vatsalihaserkauma ja sen hoito
 • raskauden, ylipainon, leikkausarpien ja selkäongelmien vaikutus vatsakapselin toimintaan

Teema 3. Lantiopohjan kipu ja sen hoito, 3 op

Tavoite

 • tietää lantionpohjan ja -renkaan kipujen kirjon sekä niiden hoitomenetelmät
 • osaa ohjata lantionpohjankipujen itsehoitomenetelmät

Lähipäivien lisäksi teemaan kuuluu verkkokurssi vulvodyniasta.

Teema 4. Lantiorenkaan mobilisointi ja vatsakapselin faskia ja triggerkäsittely, 2 op

Tavoite

 • tutkia ja käsitellä lantiorenkaan aluetta fascia ja triggerpiste käsittelyn avulla
 • arvioida lantionpohjan lihastoiminnan Oxford asteikon mukaisesti
 • käsitellä lantionpohjanlihasalueen myotriggerpoinrelease ja jännitysrentousmenetelmiä käyttäen
 • arvioida lantionpohjan lihastoimintaa transperineaalisen sonopalpaation avulla

Lähipäivien lisäksi teemaan kuuluu kehittämistyö, sen esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi.

Teema 5. Neurologisen asiakkaan lantionpohjan ongelmat ja hoito, seksuaalisuuden huomioiminen lantionalueen ongelmissa ja lasten lantionpohjan toimintahäiriöt, 3 op

Tavoite

 • osaa hyödyntää seksuaalisuuden portaita ja plissit-mallia potilaan kohtaamisessa ja ohjauksessa
 • tietää gynekologisten ja urologisten syöpien vaikutuksen lantionpohjan toimintaan ja seksuaalisuuteen
 • tietää lasten lantionpohjan toimintahäiriöt ja niiden hoitomuodot
 • tietää neurologisten sairauksien aiheuttamat lantionpohjan toimintahäiriöt
 • yleisimpien neurologisten sairauksien vaikutukset seksuaalitoimintoihin
 • tietää erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden mahdolliset vaikutukset kehonkuvaan

Lähipäivät fysioterapeuteille

 • 10.-11.10.2024 
 • 21.-22.11.2024
 • 30.-31.1.2025
 • 20.-21.3.2025
 • 7.-9.5.2025 (huom. kolme päivää)

Sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille koulutuksen laajuus on 12 op

Teema 1. Lantionpohjan yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden hoito, 2 op

Tavoite

 • hyödyntää lantionpohjan toimintahäiriöihin haastattelu- ja tutkimuslomakkeita
 • tutkimustulosten perusteella osaa antaa ohjauksen ja konservatiivisen hoidon diagnoosiin ja haastattelulomakkeisiin perustuen
 • soveltaa hoitosuosituksia potilastapaukseen (virtsankarkailu)
 • fysioterapeutit osaavat käyttää yleisimpiä lantionpohjan mittausmenetelmiä
 • tietävät fysioterapeuttisten suositusten sähköhoidon indikaatiot

Lähipäivien lisäksi teemaan kuuluu kaikille yhteinen verkkokurssi lantionpohjan toimintahäiriöistä, tutkimisesta ja itsehoidosta.

Teema 2. Lantionpohja osana vatsakapselin toimintaa, 2 op

Tavoite

 • raskauden, synnytyksen ja ylipainon vaikutukset vatsakapselin toimintaan
 • vatsakapselin anatomian, fysiologian ja toiminnan
 • ja tunnistaa suoran vatsalihaksen erkauman

 
Teema 3. Lantiopohjan kipu ja sen hoito, 3 op

Tavoite

 • tietää lantionpohjan ja -renkaan kipujen kirjon sekä niiden hoitomenetelmät
 • osaa ohjata lantionpohjankipujen itsehoitomenetelmät

Lähipäivien lisäksi teemaan kuuluu verkkokurssi vulvodyniasta.

Teema 5. Neurologisen asiakkaan lantionpohjan ongelmat ja hoito, seksuaalisuuden huomioiminen lantionalueen ongelmissa ja lasten lantionpohjan toimintahäiriöt, 3 op

Tavoite

 • osaa hyödyntää seksuaalisuuden portaita ja plissit-mallia potilaan kohtaamisessa ja ohjauksessa
 • tietää gynekologisten ja urologisten syöpien vaikutuksen lantionpohjan toimintaan ja seksuaalisuuteen
 • tietää lasten lantionpohjan toimintahäiriöt ja niiden hoitomuodot
 • tietää neurologisten sairauksien aiheuttamat lantionpohjan toimintahäiriöt
 • yleisimpien neurologisten sairauksien vaikutukset seksuaalitoimintoihin
 • tietää erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden mahdolliset vaikutukset kehonkuvaan

Lähipäivien lisäksi teemaan kuuluu kehittämistyö, sen esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi.

Lähipäivät sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille

 • 10.-11.10.2024 
 • 21.-22.11.2024
 • 30.-31.1.2025
 • 7.-9.5.2025 (huom. kolme päivää)

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Laura Hildén, vastuukouluttaja
p. 0504720353| laura.h.hilden [at] tuni.fi