Hyppää pääsisältöön

Kuvauspaikkajärjestäjän täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutusaika

Koulutus alkaa 31.01.2022 ja sen kesto on noin 4 kuukautta.

Hakuaika

28.10.2021-2.1.2022

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Liiketalous ja media

Koodi

TE-palveluiden koulutusnumero: 702099

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule opiskelemaan kuvauspaikkajärjestäjäksi!

Koulutuksessa täydennät av-alan osaamistasi, opit tuotantotekniikkaa ja perehdyt kuvauspaikkajärjestäjän eli location managerin työnkuvaan. Koulutus on nopea, työelämälähtöinen täsmäkoulutus kansainvälisten elokuvatuotantojen mukanaan tuomiin vaatimuksiin.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu uusimaalaisille luovan alan osaajille, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Osallistujilla tulee olla työkokemusta tai koulutusta tuotannollisteknisestä työstä, joko audiovisuaalisen kulttuurin piiristä tai tapahtuma-alalta. 

Hakijalta toivotaan: 

 • Kielitaitotaso, englanti B1.2. (sujuva peruskielitaito) 
 • Vahva motivaatio koulutukseen ja työllistymiseen alalle 
 • Hyvä paineensietokyky sekä hyvät yhteistyö- ja organisointitaidot 
 • Vähintään B-luokan ajokortti 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja käytännön työharjoittelusta. Teoriaosuus toteutetaan osittain verkossa. Koulutukseen kuuluu myös lähipäiviä Keski-Helsingin musiikkiopiston tiloissa Helsingissä.

Koulutuksessa saat ajankohtaista ja työelämälähtöistä opetusta ammatista ja kuulet myös vierailevia alan asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet tunnettujen suomalaisten elokuvien ja tv-sarjojen tuotantoon. 

Koulutuksen sisältöön kuuluu: 

 • Ura- ja työnhakuvalmennus sekä yrittäjyysosaaminen elokuva- ja TV-alan toimintaympäristössä
 • Elokuva- ja TV-alan tuotantojen perusteet: tuotannon protokolla, ammattinimikkeet, tehtävänkuvat sekä johto- ja raportointisuhteet
 • Käsikirjoituksen purku ja tuotannon aikataulutus, tekniset ratkaisut ja toteutus, kuvausaikataulu ja yleisimmät suunnitteluohjelmat
 • Budjetointi ja budjetin seuranta sekä logistiset prosessit
 • Kuvauspaikkojen etsintä, soveltuvuuden määrittely ja dokumentointi
 • Tuotantojärjestäjän työ osana taiteellisten työryhmien toimintaa
 • Riskien hallinta ja arviointi, tuotantoihin liittyvät luvat, työturvallisuus ja vastuullisuus sekä kuvauspaikan järjestelyt

Koulutuksen yhteydessä perehdytään: 

 • Kuvauspaikkojen etsintään ja dokumentointiin 
 • Kuvausjärjestelyihin 
 • Tarvittavien yhteistyökumppanien etsimiseen 
 • Erilaisiin tuotantotiloihin ja kalustoihin sekä alueen muihin tuotantopalveluihin 
 • Kestävien periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin liittyen energiankäyttöön, liikennejärjestelyihin, kierrätyksen hyödyntämiseen ja lähiruokapaikkoihin. 

Koulutus kestää noin 4 kuukautta. Opiskelu on kokopäiväistä ja merkittävä osa koulutuksesta on työssäoppimista.  

Lisätietoa koulutuksesta

Infotilaisuus pidetään verkossa 18.11.2021 klo 10.00-11.00. Voit ilmoittautua täällä:

Linkki http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32407/lomake.html

 

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta.