Hyppää pääsisältöön

Kunta- ja aluejohtaminen, Hallintotieteiden maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Osaksi kuntia ja alueita kehittävää asiantuntijaverkostoa

Kriittinen katse totuttuihin ajattelu- ja toimintatapoihin.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Hallintotieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Hallintotieteen maisterikoulutuksen kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta kouluttaa kuntien ja alueiden johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Suomessa merkittävä osa ihmisten ja yritysten arkeen vaikuttavista julkisen hallinnon päätöksistä tehdään kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa.

Opintosuunta antaa hyvät valmiudet ymmärtää kuntien ja alueiden erityiskysymyksiä sekä erilaisia johtamisolosuhteita ja -tapoja. Opetuksessa perehdytään kunta- ja alueyhteisöjen päätöksentekoon, alueyhteisöjen kehittämisen mahdollisuuksiin ja palvelujen järjestämisen vaihtoehtoihin.

Opiskelijoita kannustetaan totuttujen ajattelu- ja toimintatapojen kriittiseen arviointiin sekä luovan ajattelun soveltamiseen käytännön tehtävissä. Opintosuunnasta valmistuneet voivat sijoittua esimerkiksi kaupunkien ja kuntien johtotehtäviin, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, yritysten ja järjestöjen johto-, asiantuntija-, kehittämis- ja hallintotehtäviin sekä tieteellisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.