Pinni A
Tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden koulutus

Pinni A

Talous- ja elinkeinoelämän kilpailukykyiseksi asiantuntijaksi

Saat valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Tutkinto-ohjelmassa elinkeinoelämään ja talouteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää organisaatioiden, johtamisen, talouden ja oikeudellisten perusteiden tuntemusta.

Opintoihin kuuluva casetehtävät, harjoittelu, yrittäjyysopinnot sekä projektit yhdistävät opitut asiat käytäntöön ja avaavat urapolkuja. Kansainvälistä osaamistasi kehität esimerkiksi ulkomailla suoritetun harjoittelun tai vaihtojakson aikana. Kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneen työmarkkinat ovat moninaiset ja kansainväliset. Voit työllistyä yritysten, julkishallinnon, järjestökentän, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden palvelukseen tai toimia yrittäjänä.

Toisena vuonna opinto-oikeutesi täsmentyy yhteen tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta: vakuutus ja riskienhallinta, yrityksen laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Voit laajentaa osaamistasi Talouden ja johtamisen tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien ja yliopiston muiden tiedekuntien tarjoamilla opinnoilla. Lisäksi voit hyödyntää laajasti myös Tampereen ammattikorkeakoulun opetustarjontaa.