Pinni A
Tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden koulutus

Talous- ja elinkeinoelämän kilpailukykyiseksi asiantuntijaksi

Saat valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutus tarjoaa sinulle valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Koulutuksessa elinkeinoelämään ja talouteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää talouden ja organisaatioiden toiminnan moninaista tuntemusta.

Opintoihin kuuluvat casetehtävät, projektit, harjoittelu ja yrittäjyysopinnot yhdistävät teoriassa opitut asiat käytäntöön. Kansainvälistä osaamistasi kehität esimerkiksi ulkomailla suoritetun harjoittelun tai vaihtojakson aikana. Kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneen työmarkkinat ovat moninaiset ja kansainväliset. Voit työllistyä yritysten, julkishallinnon, järjestökentän, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden palvelukseen tai toimia yrittäjänä.

Toisena vuonna opinto-oikeutesi täsmentyy yhteen kuudesta opintosuunnasta: vakuutus ja riskienhallinta, yrityksen laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen tai yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Voit laajentaa osaamistasi Johtamisen ja talouden tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien ja yliopiston muiden tiedekuntien tarjoamilla opinnoilla. Lisäksi voit hyödyntää laajasti myös Tampereen ammattikorkeakoulun opetustarjontaa.