Hyppää pääsisältöön

Kansainvälinen politiikka, Politiikan tutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Kansainvälisen politiikan erityisasiantuntijaksi

Välineitä nopeasti muuttuvan maailman ymmärtämiseen.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kansainvälisen politiikan maisteriopinnoissa pureudumme nopeasti muuttuvaan maailmaan ja tarjoamme välineitä sen ymmärtämiseen, selittämiseen ja muuttamiseen. Vaalimme laaja-alaisuutta. Yhdistämme teoriaa ja käytäntöä.

Voit erikoistua maailman-politiikkaan, rauhan- ja konfliktin¬tutkimukseen tai Eurooppa-tutkimukseen (mukaan lukien Venäjä ja muu laajempi Eurooppa). Tarkastelemme myös mm. kansainvälisen poliittisen talouden sekä ympäristö- ja energiapolitiikan ongelmia.

Meiltä valmistuneita työskentelee diplomaatteina, rauhanvälittäjinä, toimittajina, poliittisina erityisasiantuntijoina, tutkijoina, analyytikoina, konsultteina, hallinnon eri portailla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, samoin kuin yritysten yhteiskuntasuhdevastaavina.  

Opit arvioimaan kansainvälistä järjestelmää ja maailmaa koskevaa tietoa, ulkopolitiikan käytäntöjä, kansainvälisiä normeja, organisaatioita, riskejä ja konflikteja sekä Euroopan integraatiota. Etsit ja esität ratkaisuja, joilla muutamme maailmaa. Pystyt analysoimaan laajoja tietomääriä, tuottamaan ja soveltaman tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Voit hankkia kansainvälistä kokemusta osallistumalla opiskelijavaihtoon, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla sekä osallistumalla tutkinto-ohjelman englanninkieliseen opetukseen.  

Kansainvälisen politiikan koskettaessa koko maailmaa voit vahvistaa opintojasi Tampereen korkeakouluyhteisön laajoilla opintomahdollisuuksilla.