Kaupunki
Tutkinto-ohjelma

Julkinen talousjohtaminen, Hallintotieteiden maisteriohjelma

Kaupunki

Julkisen talousjohtamisen huippuosaajaksi

Laaja-alaisia talousosaajia uudistuvan julkisen hallinnon tarpeisiin.

Hallintotieteen maisterikoulutuksen julkisen talousjohtamisen opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia talousosaajia uudistuvan julkisen hallinnon tarpeisiin.

Julkisen talousjohtamisen osaajien tulee ymmärtää kuntien ja valtiontalouden toiminta- ja taloussuunnittelua, laskentaa, raportointia, tarkastusta ja arviointia sekä kyetä yhdistämään uudenlaisia rahoituksen, tulosmittaamisen ja strategisen johtamisen malleja julkisen toiminnan erilaisiin ympäristöihin. Tätä osaamista tarvitsevat niin talousjohtajat kuin taloudellisesti ajattelevat yleisjohtajat ja asiantuntijatkin.

Tieteenalapohjaltaan julkisen talousjohtamisen opintosuunnan opinnot rakentuvat talous-, hallinto- ja politiikkatieteiden rajapinnalle. Laaja-alaisille talousasiantuntijoille on kasvava tarve, ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset niin julkisella ja yksityisellä sektorilla kuin julkisen ja yksityisen rajapinnassakin toimivissa organisaatioissa.