Hyppää pääsisältöön

Journalistiikka, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Opi journalismia tekemällä ja tutkimalla

Ilman ammattitaitoisia toimittajia emme tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Tätä tehtävää varten Tampereen yliopistossa koulutetaan käytännön tekemiseen ja tutkimukseen perehtyneitä ammattilaisia.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Tule opiskelemaan journalistiikkaa Tampereelle, saat vankan ammattitaidon, jolla pärjäät media-alalla. Olemme pohjoismaisen journalistikoulutuksen edelläkävijä käytännön työn ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhdistämisessä. Koulutuksessamme on vahva visuaalinen painotus ja mahdollisuus erikoistua kuvajournalismiin. 

Journalistiikka on opintosuunta, jossa erikoistutaan journalismiin ja sen tutkimiseen. Sitä luonnehtivat analyyttisyys, kriittisyys ja rohkeus koetella vallitsevia näkemyksiä. Opinnoissa pääset pohtimaan ja tutkimaan, miten journalismi rakentaa yhteiskunnallista todellisuutta, millaiselta arvopohjalta se toimii ja millaisia eettisiä valintoja tähän kytkeytyy. 

Journalistisen työn kursseilla voit harjoitella monimediatoimituksessa journalistista ilmaisua, eli tekstiä, kuvaa, videota ja audiota. Samalla opit työprosessin hallintaa ja yhteistyötä toimitusorganisaatiossa. Opintoihin kuuluu palkallinen työharjoittelu, jossa pääset työskentelemään jossakin tunnetussa suomalaisessa toimituksessa. 

Koulutus tähtää ensisijaisesti journalistisiin tehtäviin eri medioissa, mutta se tarjoaa valmiuksia toimia myös muissa vaativissa viestinnän tehtävissä ja alan tutkimuksessa.