Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä kirjastossa

Informaatiotutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Informaatioalojen asiantuntijaksi

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Haet tietoa Internetistä, käytät digitaalisia verkkopalveluja tai postaat päivityksiä Instagramiin: olet aina tekemisissä digitaalisen informaation kanssa. Digitalisaatio vaikuttaa niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin ja sen myötä syntyy myös uudenlaisia työpaikkoja. Digitaalisen informaation taitajia tarvitaan muun muassa informaatikkoina, kirjastonhoitajina, arkistonhoitajina, digitaalisten palvelujen suunnittelijoina, digitaalisten aineistojen kuratoijina ja muissa vastaavissa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä.  

Informaatiotutkimuksen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä, kuten interaktiivista mediaa, Internetiä ja sosiaalisia verkostoja. Koulutuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista sitä, miten ja millaisin välinein informaatiota käytetään työssä ja vapaa-aikana, miten tietoaineistoja organisoidaan, arkistoidaan ja haetaan.

Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.  

Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolinen tarjonta mahdollistaa opintojen suuntaamisen mielenkiintosi mukaan. Rakenna oma asiantuntijaprofiilisi, jolla on erotut työnhakutilanteissa!

Tutustu ainejärjestöön!