Hyppää pääsisältöön

Informaatiotutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Informaatioalojen asiantuntijaksi

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Haet tietoa Internetistä, kirjoitat tekstejä tekoälyn avulla tai käytät digitaalisia verkkopalveluja – aina olet tekemisissä digitaalisen informaation kanssa. Digitalisaatio vaikuttaa niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin ja sen myötä syntyy myös uudenlaisia työpaikkoja. Digitaalisen informaation taitajia tarvitaan muun muassa informaatikkoina, kirjastonhoitajina, arkistonhoitajina, tiedon- ja asiakirjahallinnan suunnittelijoina, digitaalisten palvelujen kehittäjinä sekä muissa vastaavissa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä.  

Informaatiotutkimuksen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä, kuten tiedonkäyttöä ja luomista vapaa-ajalla ja työtehtävissä, erilaisilla teknologisilla alustoilla ja erilaisissa organisaatiossa. Koulutuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista tiedon löydettävyyteen liittyviä kysymyksiä, tietokäytäntöjen ja -järjestelmien muodostumista sekä tietoresurssien organisointia ja hallintaa.

Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.  

Tutustu ainejärjestöön!