Hyppää pääsisältöön

Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Informaatioalojen asiantuntijat

Monialainen tietopohja ja valmiudet asiantuntijana kehittymiseen.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Informaatiotutkimuksen maisteriopinnot antavat valmiuksia toimia informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, kuten kirjastoissa, arkistoissa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä ja asiakirjahallinnossa. Maisteriopinnot tarjoavat kelpoisuuden myös alan jatko-opintoihin ja tutkijan uralle.

Opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Opintoja voi painottaa esimerkiksi tiedon- ja asiakirjahallintaan, tieto- ja informaatiopalveluihin, pedagogisen informaatikon tehtäviin tai verkkopalvelujen suunnitteluun ja siten profiloitua työnhaussa.

Työnkuva alalta valmistuvilla on usein tietopalvelun, tiedonhallinnan ja verkkopalvelusuunnittelun muodostama kokonaisuus. Informaatioalan ammattilaisten keskeinen tehtävä on tiedon hankinnan, organisoinnin, jakelun, käytön ja luomisen prosessien tukeminen ja kehittäminen. Keskeisiä teemoja ovat tiedonhaku ja tietokäytännöt, tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri, tietojärjestelmät ja -verkot sekä informaatio- ja medialukutaidot.

Tutustu ainejärjestöön!