Ihmisiä Oasis-tilassa
Tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma

Informaatioalojen asiantuntijat

Monialainen tietopohja ja valmiudet asiantuntijana kehittymiseen.

Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Informaatiotutkimuksen maisteriopinnot antavat valmiuksia toimia informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, kuten kirjastoissa, arkistoissa ja muissa tietopalveluissa. Maisteriopinnot ovat edellytyksenä myös alan jatko-opinnoille.

Opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Opintoja voi painottaa tieto- ja asiakirjahallintoon, tiedonhakuun tai informaatiovuorovaikutukseen ja siten profiloitua työnhaussa.

Informaatiotutkimuksen keskeisiä teemoja ovat tiedon organisointi ja hallinta, informaatioarkkitehtuuri, työssä ja vapaa-aikana tarvittavien tietojen ja niitä sisältävien dokumenttien haku, valikointi, analysointi ja soveltaminen tehtävien suorittamiseen, tietojärjestelmät ja -verkot, tiedonhankinta, tiedon jakaminen sekä informaatio- ja medialukutaito.

Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolinen tarjonta mahdollistaa opintojen suuntaamisen mielenkiintosi mukaan. Rakenna oma asiantuntijaprofiilisi, jolla on erotut työnhakutilanteissa!