Hyppää pääsisältöön

Hallintotiede, Hallintotieteiden maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Osaksi monialaisen hallinnon huippuasiantuntijuutta

Kuinka ihmisten muodostama toiminta toteutetaan tavoitteellisesti, sujuvasti ja tuloksellisesti.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Hallintotieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Hallintotieteen maisterikoulutuksen hallintotieteen opintosuunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia laaja-alaisesti monipuolisissa johtamis-, ja asiantuntijatehtävissä valtion, kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa.

Hallintotiede antaa vastauksia siihen, miten monien ihmisten muodostama järjestäytynyt toiminta toteutetaan tavoitteellisesti, sujuvasti ja tuloksellisesti. Hallintotieteen tarjoama syvä ymmärrys järjestäytyneestä toiminnasta tuottaa kyvyn ymmärtää muuttuvia yhteiskunnallisia rakenteita, kansalaisten asemaan vaikuttavia voimia ja hallinnan rakenteisiin kohdistuvia muutospyrkimyksiä.

Opintojen edetessä opiskelija oppii hahmottamaan organisaatioverkostojen, henkilöstöjohtamisen, reformien ja strategian merkityksen palveluiden tuotannossa sekä niiden sääntelyssä ja järjestämisessä. Hallintotieteen opintosuunta antaa erinomaisten työllistymismahdollisuuksien lisäksi laajat valmiudet hallinnon tutkimukseen ja kelpoisuuden alan tohtoriopintoihin.